Vaovao 07/12/2014 | www.flm-orleans.org

Sabotsy 13 desambra 2014:

Fanokanana ny trano vaovao (Presbytère), hanasan’ny Fiangonana Katolika antsika.

Entanina isika ho tonga maro amin’izany. Ny Raiamandreny Katekista no hitarika ny delegasion FLM Orléans amin’izany any an-toerana.

Dia mitondra am-bavaka izany fotoana izany isika rehetra.

Ny fotoana dia amin’ny 5 ora hariva, eo an-tokontanim-piangonana: FLM Orléans, 2 Rue Guy Marie RIOBE – 45400 Fleury-les-Aubrais.

 

FANISANA isan’olona, isam-pianakaviana, isan-tokantrano:

https://www.inscription-facile.com/form/Z0McPDB8VJYThTNHz1Hn

Ny fanoratam-piankonana/fanisana dia efa napidirina anay tranonkalantsika, handraisana ny fisoratan’anaran’ny olona sy fianakaviana ary ankohonana tsirairay eto amin’ny Fiangonantsika.

Izany no atao dia ahafahana mampandroso kokoa ny asa.

Hatramin’ny faha-30 desambra no fotoana omena antsika hanaovana izany. Koa manentana antsika indrindra tompoko mba hameno tsara izay angatahana rehetra ao.

 

24/12/2014 – Sasakalin’ny Krismasy:

Atao eto am-piangonantsika, ny Alarobia 24 desambra 2014 ho avy izao, manomboka amin’ny 7 ora hariva ny fiandrasana ny Krismasy.

Izany dia hotarihin’ny Sampana KTLM, FIFIL, FBL eto an-toerana, ary anasana antsika rehetra mpianakavin’ny finoana.

Samy mitondra tsakitsaky sy ody ambavafo avy isika iarahana mizara. Aoka samy hiomana.

 

25/12/2014 – Andro KRISMASY:

Fandaharam-potoana:

11ora: Fotoam-pivavahana

1 ora: KRISMASIN’NY SEKOLY ALAHADY

2 ora: Fiaraha-misakafo, ka samy manomana vary sy laoka ny isan-tokantrano ary hiaraha-komana (atambatra, araka ny fiombonana efa fanaontsika) izany.

 

Mirary Krismasy feno fahasoavan’i Jesosy ho antsika rehetra 😉