Vaovao 03/08/2014 | www.flm-orleans.org

Alahady faha-VIII manaraka ny TRINITE – FLM Orléans

Alahady 10 aogositra 2014: Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo eto an-toerana.

Voka-dehiben’ny Fiangonana – Sakafo

Hanao ny voka-dehibe ny Fiangonana ny volana septambra ho avy izao, alahady faharoa (14 septambra), ka toy izao no andinindininy amin’izany:

– Sakafo hanasana ny olona rehetra eto orléans sy ny manodidina, ho fanohanana ny asan’ny Fiangonana.

– Fotoana hafanain’ireo manan-talenta ary iarahana amin’ny tarika MOZIKA SOA, avy eto an-toerana.

– Sarany ho an’ny lehibe = 20€

– Sarany ho an’ny zaza sy ankizy = 5€

Volana novambra 2014

Ny volana novambra no famaranana ny taom-piangonana eto amin’ny FLM. Hanao tatitra ara-moraly, araka izay efa fanao, ny Pastora, ary tatitra ara-bola kosa ny Mpitahiry volan’ny Fiangonana.