Fifindran-toerana Fiangonana Septambra 2017 – FLM Orléans

Araka ny vaovao efa rentsika misesy teo amin’ny filazan-draharaha dia tsy ho ela intsony dia handray trano toeram-pivavahana vaovao ny Fiangonantsika FLM Orléans.
Taorian’ny fampandrenesana nataon’ny tompon-trano ankehitriny eto Rue Guy-Marie RIOBE, dia niomana tsikelikely ho amin’ny fifindràna isika. Efa am-bolana vitsivitsy no nodinihina teo amin’ny Komity izany.
Koa misaotra an’i Jesosy isika fa Izy no mandamina ka manomboka ny volana Septambra 2017 izao no hampiasana ny toerana vaovao. Izany hoe ny Alahady lohavolana 03 septambra.
Ity ary no adiresy vaovao:

17 bis, rue du Maréchal Leclerc – 45000 Orléans na koa, Place de la Nouvelle Orléans –  45000 Orléans

Hitantsika amin’ireto sary manaraka ireto ny toerana sy ny trano ivavahantsika.

FLM Orléans – 17 bis, rue du Maréchal Leclerc – 45000 Orléans

Ny vakim-bohitra (« quartier ») misy azy kosa dia antsoina hoe Orléans-Blossières.

Vakim-bohitra FLM Orléans, ao Blossières-Orléans.

Ny ahatongavana any an-toerana:
  • 30 minitra izy raha mandeha an-tongotra avy eo amin’ny Gare Fleury-les-Aubrais.
  • 16 minitra kosa raha mandeha Tramway zotra A, mankany amin’ny Hopital-Accueil (direction). Midina eo amin’ny fiatoana voalohany (« arrêt ») Libération. Manohy an-tongotra mandritra ny 13 min.
Azo arahina mivantana eto ny ora fandraisana ny fitateram-bahoaka.

Fitaterana mankany am-piangonana FLM Orléans

Làlana mankany am-piangonana FLM Orléans raha oharina amin’ilay trano Fiangonana teo aloha.

Dia mangataka amin’i Jesosy isika mba ahay hitandrina izao fitaovana omeny izao ka hampiasa izany amim-pahendrena. Izy koa anie ampitombo antsika, na eo amin’ny fanaovana ny sitrapony, na eo amin’ny isantsika. Afaka mandray olona an-jatony vitsivitsy mantsy ity toerana vaovao ity.
Ho Fiangonana ivon’ny fitoriana ny Filazantsara anie ny FLM Orléans eo amin’izay anirahan’i Jesosy azy.
Mankahery sy manasa antsika mpianakavin’ny finoana rehetra tompoko hazoto hitondra am-bavaka ny asan’ny Fiangonana sy handray anjara mavitrika amin’izany.
Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.