Tag: FLM Ambatovinaky

Herinandro Masina 2016 – Andro fahadimy – Lioka 22:14-20

Lioka 22:14-20 ANDRO FAHADIMY HERINANDRO MASINA MARTSA 2016 – FANASAN’NY TOMPO Alakamisy 24/03/2016 – Toriteny Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky   14 Ary nony tonga ny fotoana, dia nipetraka hihinana Izy mbamin’ny Apostoly. 15 Ary hoy Izy taminy: Naniry koa raha naniry Aho hiara-mihinana ity Paska ity aminareo, dieny mbola tsy mijaly Aho. 16 Fa lazaiko aminareo …

Continuer à lire »

Herinandro Masina 2016 – Andro fahaefatra – Jaona 19:30

« VITA » ANDRO FAHAEFATRA HERINANDRO MASINA MARTSA 2016 – Teny fahadimy nataon’i Jesosy Alarobia 23/03/2016 – Fampianarana Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky

Herinandro Masina 2016 – Andro fahatelo – Matio 27:46 | Marka 15:34

« Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Ianao » ANDRO FAHATELO HERINANDRO MASINA MARTSA 2016 – Teny fahaefatra nataon’i Jesosy Talata 22/03/2016 – Fampianarana Pastora Dr RAZAFINDRAKOTO A. Georges, FLM Ambatovinaky

Toriteny alahady 30/11/2014 | flm-orleans.org

Toriteny alahady 02/11/2014 | flm-orleans.org

Toriteny_02.11.2014_FLM Ambatovinaky_FLM Orléans_fahatsiarovana ny olona masina