Perikopa Loterana 3V1 – Jan. Feb. Mar. 2018

Perikopa Loterana, teny vakiana sy toriana mandritra ny volana Janoary 2018 manontolo,
Daty sy Fotoana manokanaTaom-piangonanaLeksiona & EpistilyFilazantsaraTeny torianaLoko litorjika
01/01/2018
TAOM-BAOVAO

Isa. 55:1-9 & Asa. 4:8-12

Lio. 2:21

Lio. 13:6-9

Fotsy

07/01/2018
Alahady EPIFANIA
Isa. 2:1-5 & Isa. 49:1-6
Mat. 2:1-12
Mat. 2:15-21
Fotsy
14/01/2018
Alahady I manaraka ny EPIFANIA
Isa. 61:1-3 & Efes. 6:1-4
Lio. 2:42-52
Mar. 10:13-16
Maitso
21/01/2018
Alahady II manaraka ny EPIFANIA
Deot. 18:15-19 & IKor. 1:26-31
Jao. 2:1-11
Lio. 19:1-10
Maitso
28/01/2018
Alahady IX alohan'ny PASKAJer. 1:4-10 & Filp. 3:7-16Mat. 20:1-16Mat. 25:14-30Volomparasy

 

sy ny volana Febroary 2018 manontolo,
Daty sy Fotoana manokanaTaom-piangonanaLeksiona & EpistilyFilazantsaraTeny torianaLoko litorjika
04/02/2018
Alahady VIII alohan'ny PASKA

Isa. 55:10-13 & IITim. 3:14 - 4:5

Lio. 8:4-15Mat. 9:36 - 10:7Volomparasy
11/02/2018


Alahady VII alohan'ny PASKA
Isa. 35:3-7 & Isa. 53:1-7
Mat. 3:13-17
Jao. 1:29-34
Volomparasy
18/02/2018


Alahady VI alohan'ny PASKA
Gen. 3:1-24 & Apok. 12:9-11
Mat. 4:1-11
Lio. 10:17-20
Volomparasy
25/02/2018Alahady V alohan'ny PASKAIsa. 45:20-25 & Apok. 3:7-13Mat. 15:21-28
Mar. 9:17-29
Volomparasy

 

ary ny volana Martsa 2018 manontolo, eto amin’ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (perikopa).
Daty sy Fotoana manokanaTaom-piangonanaLeksiona & EpistilyFilazantsaraTeny torianaLoko litorjika
04/03/2018
Alahady IV alohan'ny PASKA
II Sam. 22:1-7 & 1Apok. 2:8-11

Lio. 11:14-28

Jao. 8:31-44

Volomparasy
11/03/2018


Alahady III alohan'ny PASKA
Isa. 49:8-13 & Eks. 16:11-18
Jao. 6:1-15
Jao. 6:52-65
Volomparasy
18/03/2018


Alahady II alohan'ny PASKA
Gen. 12:1-3 & Apok. 21:1-7
Lio. 1:26-38
Lio. 1:46-55
Volomparasy
25/03/2018Alahady SAMPAN-DROFIA

Zak. 9:9-10 & Isa. 53:10-12
Mat. 21:1-9
Jao. 12:20-33
Volomparasy
29/03/2018Alakamisy Masina
Eks. 12:3-14 & Asa. 2:44-47
Lio. 22:14-20
Jao. 13:1-15
Fotsy
30/03/2018Zoma MasinaIsa. 50:6-9 &Lio. 22:39 - 23:46Lio. 23:47-56Volomparasy