KOMITY FITANDREMANA ORLEANS VOAFIDY 2016-2020

Misaotra an’i Jesosy fa tanteraka ny Alahady 17 janoary 2016 farany teo ny fifidianana Komitin’ny FITANDREMANA, ka fantatra ankehitriny izy ireo, sy ireo mpikambana ao amin’ny Biraon’ny Fitandremana sy ny Sampana isanisany eto amin’ny Fitandremana.

Indreto ary atolotra antsika isan’ambaratonga sy isan-tsampana izany.

FIFIDIANANA KOMITY sy BIRAO FITANDREMANA ORLEANS
       
  KOMITY FITANDREMANA BIRAO FITANDREMANA ORLEANS
  Pastora RASETA Filoha Pastora RASETA
  Katekista RAJOHARISON Maurice F. Lefitra Katekista RAJOHARISON Maurice
  Katekista RATOVOHERY Solo Mpitantsoratra1 Atoa BUTON Andry
  Atoa ANDRIANASOLO Stefana Mpitantsoratra2 Atoa RATOVOHERY
  Atoa RATOVOHERY Mpitambola Rtoa RASOLO Lalaina
  Rtoa RASOLO Lalaina    
  Rtoa Vony    
       
  SOLOTENA MIAKATRA FILEOVANA    
  Pastora RASETA    
  Katekista RAJOHARISON Maurice    
  Katekista RATOVOHERY Solo    
  Atoa ANDRIANASOLO Stefana    
  Atoa RATOVOHERY    

 

FIFIDIANANA KOMITY sy BIRAO SAMPANA FITANDREMANA ORLEANS
       
  Firaisan’ny Fifohazana Loterana (FiFiL)    
  KOMITY SAMPANA FITANDREMANA BIRAO SAMPANA FITANDREMANA ORLEANS
  Rtoa ANDRIANAIVO Fara Filoha Atoa RATOVOHERY
  Atoa RATOVOHERY F. Lefitra Rtoa ANDRIANAIVO Fara
  Rtoa RASETA Nirina Mpitantsoratra1 Rtoa RAJOHARISON Perle
  Rtoa RAJOHARISON Perle Mpitantsoratra2 Rtoa RASETA Nirina
  Atoa RASOLO Tantely Mpitambola Atoa RASOLO Tantely
       
  SOLOTENA SAMPANA MIAKATRA FILEOVANA    
  Atoa RATOVOHERY    
  Rtoa RAJOHARISON Perle    
  Sekoly Alahady Loterana Malagasy (SALoMa)    
  KOMITY SAMPANA FITANDREMANA BIRAO SAMPANA FITANDREMANA ORLEANS
  Rtoa ANDRIANASOLO Sylvania Filoha Rtoa RASETA Nirina
  Rtoa RASETA Nirina F. Lefitra Rtoa ANDRIANASOLO Sylvania
  Atoa RAKOTOSON Andrianarilala Mpitantsoratra1 Atoa RAKOTOSON Andrianarilala
  Atoa ANDRIANASOLO Stefana Mpitantsoratra2 Atoa ANDRIANASOLO Stefana
  Rtoa RAZAKARISOA Mirana Mpitambola Rtoa RAZAKARISOA Mirana
       
  SOLOTENA SAMPANA MIAKATRA FILEOVANA    
  Atoa ANDRIANASOLO Stefana    
  Atoa RAKOTOSON Andrianarilala    
  Kristiana Tanora Loterana Malagasy (KTLM)    
  KOMITY SAMPANA FITANDREMANA BIRAO SAMPANA FITANDREMANA ORLEANS
  Atoa BUTON Andry Filoha Atoa BUTON Andry
  Atoa RAKOTONARIVO Faly F. Lefitra Rtoa RIVONIAINA Harisoa (Mina)
  Atoa RAKOTOSON Andrianarilala Mpitantsoratra1 Atoa RAKOTOSON Andrianarilala
  Rtoakely RAOELISON Fanirhy Mpitantsoratra2  
  Rtoa ANDRIANAIVO Fara Mpitambola  
  Rtoa RIVONIAINA Harisoa (Mina)    
       
  SOLOTENA SAMPANA MIAKATRA FILEOVANA    
  Atoa BUTON Andry    
  Rtoa RIVONIAINA Harisoa (Mina)    
  Fikambanam-Behivavy Loterana (FBL)    
  KOMITY SAMPANA FITANDREMANA BIRAO SAMPANA FITANDREMANA ORLEANS
  Rtoa RAJOHARISON Perle Filoha Rtoa RASETA Nirina
  Rtoa RASETA Nirina F. Lefitra Rtoa RAJOHARISON Perle
  Rtoa RAOELISON Dorothée Mpitantsoratra1 Rtoa RAOELISON Dorothée
  Rtoa RASOLO Lalaina Mpitantsoratra2 Rtoa RAZAKARISOA Mirana
  Rtoa RAZAKARISOA Mirana Mpitambola Rtoa Vony
  Rtoa Vony    
       
  SOLOTENA SAMPANA MIAKATRA FILEOVANA    
  Rtoa RASETA Nirina    
  Rtoa RAJOHARISON Perle    
  Fikambanan-Dehilahy Loterana (FDL)    
  KOMITY SAMPANA FITANDREMANA BIRAO SAMPANA FITANDREMANA ORLEANS
  Atoa RASOLO Tantely Filoha Atoa RASOLO Tantely
  Atoa RAKOTOSON Andrianarilala F. Lefitra Atoa RAKOTOSON Andrianarilala
  Atoa ANDRIANASOLO Stefana Mpitantsoratra1 Atoa BUTON Andry
  Atoa BUTON Andry Mpitantsoratra1 Atoa RAKOTONARIVO Faly
  Atoa RAKOTONARIVO Faly Mpitambola Atoa ANDRIANASOLO Stefana
       
  SOLOTENA SAMPANA MIAKATRA FILEOVANA    
  Atoa RASOLO Tantely    
  Atoa RAKOTONARIVO Faly    

Anjarantsika ny mitondra am-bavaka azy ireo manoloana ny adidy sy andraikitra sahaniny.