ISANDROAVOLANA FITANDREMANA ORLEANS – 17 JANOARY 2016

Hanatanteraka ny ISANDROAVOLANA voalohany ny Fitandremana ORLEANS, ny Alahady 17 janoary 2016. Manomboka amin’ny 2 ora tolakandro ny fotoana, eto amin’ny Renivohitry ny Fitandremana, FLM Orléans 2 Rue Guy Marie-Riobé 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS.

Aorian’ny fotoam-pivavahana no hirosoana amin’ny fifidianana ny Komitin’ny Fitandremana.

Toy izao no fandaharana amin’izany:

Mpitarika sy vavaka
Katekista Ratovohery Solo                  FLM Châteauroux
Leksiona
Deot.18.15-19 : Rasolo Lalaina, mpiandry FLM Orléans.
Epistily
Romana 12.6-16 : Hautin Clara, mpiandry FLM Châteauroux
Alitara sy toriteny
Pastora Raseta
Fisaorana sy fanaovam-beloma
Atoa Ratovohery Donadieu, mpiandry FLM Châteauroux
Vavaka Famaranana
Katekista Rajoharison Maurice,     FLM Orléans

Hisy Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo amin’io fotoana io.

Hafatra manokana: Tsarovy amim-bavaka ny fivoriantsika ary tongava maro.

Fiangonana roa eto amin’ny Fitandremana Orléans: FLM Orléans sy ny FLM Châteauroux.

 

AZO SINTONINA ETO IHANY KOA NY FANDAHARANA: Fandaharana Isandroavolana Fitandremana FLM Orléans Janoary 2016