I3V Fileovana – Fit. Paris 28&29 septambra 2019

jesosy-irery-ihany

Teny faneva isantelovolana Fileovana Paris « … Efa nanisy soa ahy Andriamanitra, ka manam-be aho… » Gen. 33:11b

Ry havana malala,

Indro atolotra antsika indray ny fandaharan’ny Isantelovolan’ny FILEOVANA PARIS, raisin’ny FITANDREMANA PARIS, atao ny Sabotsy sy Alahady 28-29 septambra 2019 ho avy izao, ao amin’ny FLM Paris.

Toerana:
Sabotsy: 7 rue de Poitiers, 75007 Paris
Alahady: 7 rue Marie Rose, 75014 Paris


SABOTSY 28 septambra 2019

2:30 FOTOAM-PIVAVAHANA FANOKAFANA
Mpitarika: Katekista RANDRIAMALALA Mirahoson
Vakiteny TT:
Epistily:
Alitara sy Toriteny: Lio. 13:10-17, Pastora Eddy RANDRIAMALALA
Fiarahabana sy Filazan-draharaha
Rakitra
Tso-drano

LAHATENY
ANDRIAMANITRA LOHARANOM-PITAHIANA
Mpitarika: Atoa DODO Njaka
Mpampianatra:

FOTOAM-PIFOHAZANA
Mpitarika: Atoa RATOVOHERY Donadieu
Toriteny: 2 Kor. 12:1-10, Katekista RAKOTOMAVO Emelie
Rakitra
Asa sy Fampaherezana
Mamarana: Atoa RAMANANTSOA Germain

FIALANA HETAHETA

FIFANINANANA ARA-TSORATRA MASINA/TAKARIVA MAHAFINARITRA
Mpitarika: Rtoa SOLOFOHARIJAO Lovaniaina sy Rtoa RAKOTOMAVO Meva

SAKAFO

——–

ALAHADY 29 septambra 2019

09:30 – 11:30 FIVORIAN’NY KOMITY FILEOVANA

12:00 FOTOAM-PIVAVAHANA
Hira fidirana: KTLM Paris
Pastora: Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Amen!
Vavaka Fanombohana: Katekista RAJOHARISON Maurice
Hira 351

Leksiona sy Epistily
– Test. Taloha: Is. 44 :21-23, Katekista Noro MOURTON
– Epistily: Efes.4: 22-28, Atoa ANDRIANIRINA Tahiry
Hira 4

Filazantsara: Jao. 9:1-11

Hira 798
TORITENY HO AN’NY ANKIZY: Rtoa RAMANAMBELO Riana
Hira 537

TORITENY: Teny Faneva Gen. 33:11 / Mat. 9:1-8, Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond
Hira: KTLM Fileovana
Filazan-draharaha
Rakitra: Hira 539, 307, 455, 753, 654, 440

Hira 254
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO: Hira 92, 107, 100, 98, 110
Hira 543

TSO-DRANO
Hira farany: KTLM Fileovana
Vavaka Farany: Katekista RATOVOHERY Soloharisoa

Feon’orga

12:30 SAKAFO

HAFATRA
Tsarovy am-bavaka ny fotoanantsika
Aza manadino ny fiarahana miangona
Aoka samy hitondra zavatra hatao vokatra na solom-bokatra


TSY MISY FIANGONANA ETO AN-TOERANA AMIN’IO FOTOANA IO FA MIFAMPOTOANA ANY PARIS ISIKA. MISAOTRA TOMPOKO.

HO VONINAHITR’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY.

Fandaharana azo sintonina eto > Isan-telovolana 28-29 Septambra 2019