I3V Fileovana – Fit. Limoges 11&12 mey 2019

jesosy-irery-ihany

Teny faneva isantelovolana Fileovana Paris «Ny Fanekena nataon’Andriamanitra tamin’ny Abrahama niorina amin’ny Teny Fikasana araka ny bokin’ny Genesisy»

Fandaharana azo arahana manaraka eto: ISANTELOVOLANA 30-Bordeaux-mey2019

Ry havana malala,

Indro atolotra antsika indray ny fandaharan’ny Isantelovolan’ny FILEOVANA PARIS, raisin’ny FITANDREMANA LIMOGES atao ny Sabotsy sy Alahady 11-12 mey 2019 ho avy izao, ao amin’ny FLM Bordeaux.

Toerana tokana: Le Fronton, 6 rue de Rochefort – 33170 GRADIGNAN, Rocade (sortie 16)

SABOTSY 11 Mey 2019

1. 02:00 FOTOAM-PIVAVAHANA FANOKAFANA
Mpitarika: Katekista MOURTON Noro
Alitara sy Toriteny: Jao. 16:16-22, Pastora RANDRIAMALALA Edison
Fiarahabana sy Filazan-draharaha
Rakitra
Tso-drano

2. FAMPIANARANA SORATRA MASINA

NY FANEKENA TALOHA SY NY FANEKENA VAOVAO
Mpitarika: Atoa ANDRIANIRIANA Tahiry
Mpampianatra:

3. FOTOAM-PIFOHAZANA
Mpitarika: Atoa NOMENJANAHARY Jeannot
Toriteny: Asa. 2:39, Katekista RAJOHARISON Maurice
Rakitra
Asa sy Fampaherezana
Mamarana: Atoa RASOLO Tantely

4. FIALANA HETAHETA

5. TAKARIVA

Mpitarika: Rtoa RIVONIAINA Harisoa & ANDRIANIRINA Sylvia
Toriteny: 2Tim. 2:22-26, Katekista RANDRIAMALALA Mirahoson

6. SAKAFO sy VOKATRA

7. FIVORIAN’NY KOMITY FILEOVANA PARIS

——–

ALAHADY 12 Mey 2019

8. 10:30 FANOMPOAM-PIVAVAHANA
Hira fidirana: KTLM Fileovana
Pastora: Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Amen!
Vavaka Fanombohana: Katekista RAKOTOMAVO Emelie
Hira 8

Leksiona sy Epistily
– Test. Taloha: Gen. 7:1-22, Rtoa PARAINA Lisette
– Epistily: Rom. 4:1-25, Atoa DODO Njaka
Hira 357

Filazantsara: Mat. 1:1-17
Hira 808.1-2

Toriteny ho an’ny ankizy: Jao. 16:16-22, Atoa ANDRIANASOLO Stefana
Hira 244

TORITENY: Teny Faneva Gen. 12:3b, Pastora Edmond RAHARIJAONARIVELO
Hira FBL Fileovana

Filazan-draharaha

Rakitra: Hira 441, 306, 317, 12

Hira 254
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO – Hira 92, 107, 100, 98, 88

Hira 266

TSO-DRANO
Hira farany: FiFiL Fileovana
Vavaka Farany: Katekista RATOVOHERY Solo

Feon’orga

9. SAKAFO sy VOKATRA

HAFATRA
Tsarovy am-bavaka ny fotoanantsika
Aza manadino ny fiarahana miangona
Aoka samy hitondra zavatra hatao vokatra na solom-bokatra


VONINAHITRA HO AN’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY ARY FIADANANA HO AN’NY MINO.