Vavaka ho an’ny Firaisam-pinoana Alahady 22 janoary 2017

Firaisam-pinoana - Oikoumene
Herinandrom-bavaka ho an’ny Firaisam-pinoana

Mandritra ny herinandrom-bavaka ho an’ny firaisam-pinoana, izay atao ny 18-25 janoary 2016, dia asain’ny Komity Iraisam-pirenena ho an’ny Firaisam-pinoana – KIF (World Council of Churches – WCC) isika mba ahatsiaro ny vavaka nataon’i Jesosy ho an’ny mpianany « mba ho iray ihany izy rehetra,… mba hinoan’izao tontolo izao fa Ianao no naniraka Ahy » Jao. 17:21.

Ara-tantara dia nitsimoka tamin’ny taonjato faha-XIX ny fananganana ny KIF, izay nijoro ara-dalàna taorian’ny adilehibe faharoa (1948).

Ny FLM dia mpikambana ara-dalàna ao amin’izany rafitra izany nanomboka tamin’ny taona 1966.

Pastora Olav Fykse Tveit (Norveziana) no Tonian’ny KIF ankehitriny, nanomboka tamin’ny taona 2010.

Mahakasika Fiangonana maro maneran-tany ity fanasana ity, ka dia mifanakalo Fiangonana ireo mpitoriteny amin’io fotoana io. Amin’ny endriny hafa koa dia manomana fotoam-pivavahana iraisam-pinoana manokana, na hetsika hafa isan-karazany ireo Fiangonana ireo.

Mandray anjara feno amin’izany isika satria isany mpikambana ao amin’io KIF io ny Fiangonana Loterana Malagasy sy ny Fiangonana Katolika eto Frantsa.

Ho antsika eto an-toerana dia hisy fotoam-pivavahana iraisam-pinoana iarahan’ny FLM Orléans sy ny Fiangonana Katolika Md André atao, ny Alahady 22 janoary 2017 ho avy izao etsy amin’ny Fiangonan-dehibe Fleury-les-Aubrais.

Mifampotoana eny an-toerana izany isika FLM Orléans rehetra ary handray anjara mavitrika amin’ny fotoam-pivavahana.

Ny antsipiriany (ora, hira sy vavaka atao) dia holazaina miandàlana amintsika mandritra ny filazan-draharahan’ny Fiangonana.

Aoka samy hitondra am-bavaka izany fotoana izany ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.