FIOMANANA HO AMIN’NY ALAHADY SAMPAN-DROFIA 05/04/2020

FIOMANANA HO AMIN’NY ALAHADY

Teny vakiana sy toriana, araka ny Perikopa FLM laharana faharoa ho an’ny Alahady alohan’ny Paska.

« NY MPANJAKAN’ISIRAELY »

Zakaria 9:9-10
Isaia 62:10-12
Matio 21:1-9
Jaona 12:1-16

Ary Maria nanosotra menaka manitra ny tongotr’i Jesosy. “Hoy Jesosy: Avelao izy (Maria), mba hotehiriziny ho amin’ny andro hanamboarany Ahy halevina io”
Jaona 12:7