FBL mitombo ao amin’i Kristy

Antsoina ny vehivavy rehetra eto amin’ny Fiangonana fa hisy fampianarana Soratra Masina izay atomboka ny alahady faha-9 septambra 2018 ho avy izao eto an-toerana.

Izao no natao dia mba itomboan’ny finoana sy ny fahalala tsara an’i Jesosy Kristy.

Misaotra tompoko.