Fanasana FLM Le Mans Alahady 09 desambra 2018

Kristy Jesosy no fehizoro indrindra Efes. 2:20b
Tompoko,
Miarahaba anareo amin’ny anaran’i Jesosy Tompontsika, Loha sy Tompon’ny Fiangonana.
Noho ny tsingerin-taona ny FLM Le Mans, dia fifaliana lehibe ho anay ny manasa anareo amin’ny Alahady 9 Desambra 2018.
Fotoana fanombohana: amin’ny 11 ora
Toerana (fotoam-pivavahana sy sakafo):
La maison du quartier Charles TRENET
67 rue Alfred de Vigny. 72100 Le Mans
Mitondra fifaliana sy fampaherezana ho anay ny fahatongavanareo ka hiaraka hidera sy hanome voninahitra an’Andriamanitra isika.
Misy fotoam-pivavahana sy fandraisana ny fanasan’ny Tompo. Ao aorian’ny fotoam-pivavahana dia hisy sakafom-pifaliana sy fizarana mofomamy.
Koa dia manasa anareo izahay hiaraka hifaly aminay ary manantena ny  fanotronanareo. Misaotra amin’ny fitondranareo am-bavaka ny FLM Le Mans.
Ho aminareo anie ny fiadanana.
Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond sy ny Komity FLM Le Mans.