Fanasana 25 taona FLM LIMOGES sy fanokanana alitara – Alahady 02 febroary 2020

Am-pifaliana no andraisantsika ity fanasana ity ary aely mivelatra ho an’ny kristiana rehetra eto amintsika. Andao!

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY (F.L.M)
ÉGLISE LUTHÉRIENNE MALAGASY MALAGASY LUTHERAN CHURCH GASSIK LUTHERS KIRKE
Synodam-Paritany Eoropa (SP F.L.M.E)
FILEOVANA PARIS
Fitandremana Limoges
Fiangonana Limoges

« Fa isika tsy mba naman’izay mihemotra ho amin’ny fahaverezana,
fa naman’izay mino ho amin’ny famonjena ny fanahy. » Hebreo 10 :39
Limoges, faha 24 Janoary 2020
Ho anny Fiangonana Loterana Malagasy eto aminny Fileovana Paris,
Ampitomboina ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy
aminAndriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
Antony: FANASANA FANOKAFANA NY FANKALAZANA NY FAHA-25 TAONANNY FLM LIMOGES – FANOKANANA NY ALITARA
Ry Havana,
Ho fanokafana ny faha-25 taona niorenanny Fiangonana Loterana Malagasy eto Limoges dia hotokanana ny Alahady 2 febroary 2020 ny Alitaranny FLM Limoges mandritry ny fotoam-pivavahana izay hotanterahina ao aminny :
16 avenue du Président Coty 87 000 Limoges
aminny 10 ora sy sasany.
Koa fifaliana ho anay ny manasa anareo hanatrika izany.
Mirary ny fiadanan’ny Tompo ho antsika rehetra tompoko ary maniry hihaona aminareo tsy ho ela,
Ny Mpitondra ny Fitandremana Limoges
Pastora RANDRIAMALALA Edison