Famangian’ny Filohan’ny FLM mivady Pastora RAKOTONIRINA David – 07&08/07/2018

« Miantrà ny olona masina araka izay ilainy ; mazotoa mampiantrano vahiny »
Romana 12:13

Miarahaba ny isan-tokatrano amin’ny anaran’i Jesosy.
Araky ny efa nampahafantarina antsika dia hamangy antsika FLM Orléans ny Filohan’ny FLM mivady ny 07 sy 08 jolay 2018.
Fitahiana lehibe izany ka isaorantsika an’Andriamanitra. Fifaliana lehibe ho antsika ny fandraisana azy ireo koa indro ampitaina amintsika ny fandaharana ankapobeny amin’izany:

Sabotsy 07 jolay 2018
MARAINA: FAMANGIANA TOKANTRANO
@9:30 ao amin’Atoa RAKOTONARIVO Faly ao La Source.
@11ora, ao amin’ny fianakaviana RALAIVELO ao Blossières.
Isika rehetra no asaina amin’izany famangiana tokantrano izany satria ho an’ny rehetra ny fihaonana fa ireo tokantrano voalaza ireo no mpandray antsika sy ny Filoha mivady.

TOLAKANDRO
@2:30 tolakandro: Fampianarana hataon’Andriamatoa Filoha Pastora RAKOTONIRINA David.

TAKARIVA, aorian’ny fampianarana:

Fiaraha-misakafo ka tono hena (barbecue) no atao any amin’ny tokantranon’i Andriamatoa RAKOTOSON mianakavy any Saint-Laurent-Nouhan.

Ny antsipiriany dia azo anontaniana ny mpitan-tsoratry ny Fiangonana, na ny mpampiantrano.

Alahady 08 jolay 2018
MARAINA :
@10:00 ao amin’ny Fiangonana mahazatra (Blossières).
Fotoam-pivavahana litorjika misy fandraisana ny fanasan’ny Tompo tarihin’ny Filohan’ny FLM.

Aorian’ny fotoam-pivavahana dia hiara-misakafo miaraka amin’izy mivady eo an-toerana isika. Samy mitondra izay hiaraha-mizara toy ny fanaontsika isika ho fanaovam-beloma ny vahinintsika.

Amporisihina isika hanasa namana amin’ny fotoana rehetra.

Raha misy fanazavana fanampiny ilaina dia afaka manatona ny mpitantsoaratra Rtoa Mina isika tompoko.

Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany!

Ny Katekista RAJOHARISON Maurice