Category: Vahinintsika

Ity takelaka ity dia ahitantsika ireo toriteny, hanasàna vahiny Pastora, tompon’andraikitra anivon’ny FLM… ahafahantsika mivelatra kokoa amin’ny Fampianarana sy Fandalinana isan-karazany mahasoa. Mazotoa ary tompoko!

HERINANDRO MASINA 2017: Alarobia 12/04

HERINANDRO MASINA 2017: Alarobia 12/04 NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ALAROBIA) Antsoina hoe “ALAROBIA FITSONGOANA DIA” na “ANDRO MANGINA” ity Alarobia ity satria tsy misy zavatra firy voasoratra mikasika izay nataon’i Jesosy tamin’ity andro ity ao amin’ny filazantsara efatra. Na dia izany aza anefa dia azo inoana fa maro ireo asa nataon’i Jesosy sy ny mpianany …

Continuer à lire »

HERINANDRO MASINA 2017: Talata 11/04

HERINANDRO MASINA 2017: Talata 11/04 NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (TALATA)   Anio dia hanaraka an’i Jesosy ao amin’ny Tempoly tao Jerosalema isika ary rehefa avy eo ho eny amin’ny Tendrombohitra Oliva. Ny talata maraina dia niverina tany Jerosalema indray i Jesosy sy ny mpianany. Nandalo ilay aviavy Izy sy ny mpianany ary nampianatra azy …

Continuer à lire »

HERINANDRO MASINA 2017: Alatsinainy 10/04

HERINANDRO MASINA 2017: Alatsinainy 10/04 NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ALATSINAINY) Ndao isika hanaraka ny dia nandalovan’i Jesosy nandritra ny herinandro masina. Ny Alahady dia tsy iverenako intsony satria efa nankalazaintsika tamin’ny alahadin’ny sampandrofia teo. Ny Alatsinainy vao maraina dia niakatra nankany Jerosalema i Jesosy. Teny an-dalana Izy dia noana ary nahita aviavy ka …

Continuer à lire »

Fiomanan’ny Mpandray ny fanasan’ny Tompo Alahady 22 janoary 2017

FIOMANAN’NY MPANDRAY NY FANASAN’NY TOMPO, Amosa 4.1-12, Pastora RATSIMBAZAFY Solohery – FLM Ambatovinaky. … MIOMANA HIHAONA AMIN’ANDRIAMANITRAO, RY ISIRAELY O.

Fiz. 2 Fitomboan’ny Fifohazana protestanta Malagasy – Toby Pouru-St-Rémy

—— Fandaharana tamin’ny alarobia 21 desambra 2016, amin’ny fiteny frantsay. Ampahany faharoa tamin’ny fandaharana « Comment dire » tao amin’ny radio fréquence protestante, izay iresahana ny fivoaran’ny fifohazana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Miresaka momba ny Toby Pouru-St-Rémy ao Frantsa, izay miray amin’ny Tobilehibe Ankaramalaza. Miaraka amin’i Pastora Alain Joly sy ireo vahininy Dr Helirina RAOELISON, Raiamandrenin’ny Toby, Josoa …

Continuer à lire »