Category: Vahinintsika

Ity takelaka ity dia ahitantsika ireo toriteny, hanasàna vahiny Pastora, tompon’andraikitra anivon’ny FLM… ahafahantsika mivelatra kokoa amin’ny Fampianarana sy Fandalinana isan-karazany mahasoa. Mazotoa ary tompoko!

Toriteny Paska – 16/04/2017 – Past. RAKOTONJANAHARY Imboasalama

Lioka 24:1-9 Alahady 16/04/2017 – Toriteny PASKA andro voalohany, Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky, eto amin’ny flm-orleans.org 1 Fa nony maraina koa tamin’ny andro voalohany amin’ny herinandro, dia nankany amin’ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. 2 Ary hitany fa, indro, ny vato efa voakodia niala tamin’ny fasana. 3 Dia niditra izy, nefa …

Continuer à lire »

HERINANDRO MASINA 2017: ALAHADY, ANDRO VOALOHANY 16/04/2017

HERINANDRO MASINA 2017: Alahady 16/04/2017 ANDRO VOALOHANY NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ALAHADY ANDRO VOALOHANY) “RAVEHIVAVY, NAHOANA IANAO NO MITOMANY?” (Jao 20:13) Tonga ny faratampon’ny herinandro masina tamin’ny nitsangana’i Jesosy tamin’ny maty ny alahady maraina. Raha mbola niery sy natahotra ny mpianatra ary mbola nisaintsaina tsara izay niseho tamin’i Jesosy dia tonga kosa ny andro …

Continuer à lire »

HERINANDRO MASINA 2017: Sabotsy mangina 15/04

HERINANDRO MASINA 2017: Sabotsy 15/04 NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (SABOTSY) Antsoina hoe « sabotsy mangina » ity sabotsy ity satria matory ao am-pasana mangina i Jesosy Tompo. Mitovitovy amin’ny fasana Malagasy sasany izay tsy lavaka ao anaty tany fa trano misy varavarana ahidy amin’ny vato ny an’ny Jiosy. Nambenan’ny miaramila romana izany fasana izany mba tsy hisy …

Continuer à lire »

HERINANDRO MASINA 2017: Zoma 14/04

HERINANDRO MASINA 2017: Zoma 14/04 NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ZOMA) Androany dia hanaraka akaiky ny dian’i Jesosy isika. Ity andro ity no andro sarotra indrindra amin’ny herinandro masina. Ireo ora farany ireo no nangidy indrindra tsy tamin’i Jesosy ihany fa na dia teo amin’ny mpianany koa aza. Voalaza fa vao maraina ny zoma dia nananton-tena …

Continuer à lire »

HERINANDRO MASINA 2017: Alakamisy 13/04

HERINANDRO MASINA 2017: Alakamisy 13/04 NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ALAKAMISY) Antsoina hoe Alakamisy Masina ity Alakamisy miavaka loatra ity satria nahoana? Ny antony dia satria manana ny toerany lehibe eo amin’ny fiangonana kristiana ny fisiany sy ny zavatra nataon’i Jesosy tamin’io andro io. Mampianatra antsika zavatra roa lehibe i Jesosy amin’io Alakamisy Masina io: ny …

Continuer à lire »