Author's posts

Alahadin’ny mpiasam-piangonana – 02/09/2021

Hisaorantsika an’Andriamanitra Tompotsika ny nanomezany antsika ireo Raiamandreny Pastora ny Katekista hitarika antsika ho amin’ny lalan’ny mazava sy nizara antsika ny tenin’Andriamanitra tsy tapaka ho antsika rehetra.   Noho izany antony izany dia haneho fankasitrahana izany fanomezana izany amin’ilay Tompo mpahary isika ka dia hiaraka hankalaza sy hiarahaba azy ireo ny alahady faha 12 septambra …

Continuer à lire »

Perikopa FLM 3V4 – Oktobra Novambra Desambra 2020

Perikopa Loterana, teny vakiana sy toriana mandritra ny volana Oktobra Novambra Desambra 2020 Indro atolotra antsika indray ny ity Perikopa ity, araka izay nandaharan’ny Fiangonana Loterana Malagasy azy. Marihina fa tsy ahitàna ny Filazantsara vakiana isan’alahady ity Perikopa ity. Ao amin’ny pejy facebook-n’ny Fiangonana no ahitàna ireo vakiteny telo sy teny toriana mivoaka ho an’ny …

Continuer à lire »

Perikopa FLM 3V3 – Jolay Aogositra Septambra 2020

Perikopa Loterana, teny vakiana sy toriana mandritra ny volana Jolay Aogositra Septambra 2020 Indro atolotra antsika indray ny ity Perikopa ity, araka izay nandaharan’ny Fiangonana Loterana Malagasy azy. Marihina fa tsy ahitàna ny Filazantsara vakiana isan’alahady ity Perikopa ity. Ao amin’ny pejy facebook-n’ny Fiangonana no ahitàna ireo vakiteny telo sy teny toriana mivoaka ho an’ny …

Continuer à lire »

Toriteny Sampandrofia 2020 – Jaona 12:1-16 Pastora Dr RANDRIANJAKA Olivier

Toriteny Sampandrofia 2020 Pastora Dr RANDRIANJAKA Olivier Jaona 12:1-16  05/04/2020 – Perikopa Alahady Sampandrofia, Pastora Dr RANDRIANJAKA Olivier www.flm-orleans.org 1 Ary rehefa henemana no sisa tsy tonga ny Paska, Jesosy dia tonga tao Betania, izay nitoeran’i Lazarosy, ilay natsangany tamin’ny maty. 2 Dia nanao fanasana ho an’i Jesosy tao izy; ary Marta no nanompo; fa …

Continuer à lire »

FIOMANANA HO AMIN’NY ALAHADY SAMPAN-DROFIA 05/04/2020

FIOMANANA HO AMIN’NY ALAHADY — Teny vakiana sy toriana, araka ny Perikopa FLM laharana faharoa ho an’ny Alahady alohan’ny Paska. « NY MPANJAKAN’ISIRAELY » — Zakaria 9:9-10 Isaia 62:10-12 Matio 21:1-9 Jaona 12:1-16 — Ary Maria nanosotra menaka manitra ny tongotr’i Jesosy. “Hoy Jesosy: Avelao izy (Maria), mba hotehiriziny ho amin’ny andro hanamboarany Ahy halevina io” Jaona …

Continuer à lire »