Akon’ny Seminery Nasionaly SALoMa – Aogositra 2017

Sekoly Alahady Loterana Malagasy tarihin'ny Fanahy Masina

Faneva: « Izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra » Romana 8:14

Notanterahina tao amin’ny Synodam-paritany Toamasina FLM Morarano ny Seminery Nasionalin’ny SALoMa tamin’ity taona 2017.

Isaorana an’i Jesosy izany. Noho ny fitiavana sy famindrampon’Andriamanitra moa dia nahazo anjara isika tamin’ny alalan’ny solotenantsika tany an-toerana, Rtoa Tonia SALoMa SP FLME, RANDRIANASOLO Hanitra.

6400 no isan’ireo mpampianatra Sekoly Alahady tonga tany an-toerana, avy amin’ireo Synodam-paritany 25 eto amin’ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy.

Araka ny fandraisam-pitenenan’ny Tonia Nasionaly SALoMa Pastora RASOLOFOMPANORENANA ANDRIANANDRAINA Noël, dia ireto no votoatin’ny fivoriana:

– Ventin’ny finoana araka ny Soratra Masina,
– Fomba fiainan’ny olona manana ny finoana an’Andriamanitra Ray sy Zanaka sy Fanahy Masina,
– Toe-pitondran-tenan’ny Zanak’Andriamanitra sy ny fomba fiasany eo amin’izay anendrena azy (fampianarana Sekoly Alahady) sy fijoroana anivon’izao tontolo izao.

Hiaraka ampihatra izany isika ary hery lehibe ho an’ny Sampana ny nandraisana anjara tamin’izany Seminery izany. Andeha ary hanaiky tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra satria zanak’Andriamanitra isika.

Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.
—-
Isaorana ny TV Plus izay tompon’ny sary.