25 taona FLME sy Jobily Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond mivady

Taratasy 25 taona FLME_2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY (FLM)
EGLISE LUTHERIENNE MALGACHE – GASSIK LUTHERSK KIRKE
SYNODAM-PARITANIN’NY FIANGONANA LOTERANA MALAGASY EOROPA (SPFLME)
SYNODE REGIONAL EUROPE – REGIONAL SYNOD OF THE MALAGASY LUTHERAN CHURCH IN EUROPE

« Mitàna mafy ny finoana » Apok. 2:13

Ho an’ny sampana,
Ny fiangonana rehetra,
Fileovana rehetra eto amin’ny Synodam-paritany FLME

 

Antony: Fankalazana jobily faha 25 taona SP FLME sy jobily Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond mivady

 

Ry havana malala,

Hampitomboina ho aminareo mandrakariva anie ny Fahasoavana amam-piadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika.

Noho ny famindrampon’Andriamanitra dia nahatratra ity taona 2018 ity isika izay taon-jobily ho an’ny synodam-paritany SP FLME.

Amin’ity taonta ity isika dia hankalaza ny faha-25 taonan’ny Fiangonana Loterana Malagasy aty Eoropa sy ny jobilin’ny Raiamandreny pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond mivady noho ny fahatraran’izy ireo koa ny faha 25 taona niasany teo amin’ny tanimboaloboky ny Tompo.

Toy izao ny fandaminana momba izany:

Fanokafana:
Zaikakely FBL any amin’ny Fileovana Paris ny 17-18 febroary 2018,
Zaikakely FIFIL, Fileovana Ile-de-France ny 17-18 martsa 2018.

Ivony:
Zaikakely KTLM, Fileovana Strasbourg ny 13-14-15 aprily 2018.

Fanakatonana:
Isan-taona SPFLME, Fileovana Marseille ny 27-28 oktobra 2018.

Noho izany ary dia aoka samy hitondra am-bavaka ireo fotoan-dehibe ireo isika rehetra.
Dia manao veloma finaritra anareo amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika.

Ny Filoha,

Dr HABBERSTAD Rakotondrazaka,
Pastora FLM