Vavaka ho an’i Madagasikara sy ny Malagasy – FLM Orléans 2017

Madagasikara sy ny Malagasy hoentina am-bavaka.

Vavaka ho an’i Madagasikara sy ny Malagasy – FLM Orléans 2017.
Fiombonam-bavaka ny Alahady 25 jona 2017 ho an’ny Tanindrazana. Katekista RAJOHARISON Maurice, Raiamandreny eto an-toerana no nanao ny vavaka nihalohavan’ny hira FFPM 734 ary niarahan’ny Fiangonana manontolo namarana tamin’ny Hataky ny Tompo

734 – Zanahary ô tahio ny Tanindrazanay

1. Zanahary ô tahio
Ny tanindrazanay,
Handroso lalandava,
Handry fahizay.
Enga anie hanjaka ao
Ny saina mahay miray,
Dia ho tany sambatra
Ilay Madagasikaranay.

2. Ireo mpitondra anay
Arovy lalandava koa,
Tolory saina hendry,
Kinga sy mahay
Ka ny marina anie
No mba hanjaka ao tokoa,
Dia ho tany sambatra
Ilay Madagasikaranay.

3. Ny taranakay tahio
Ho vanona tokoa:
Ireo no solofo,
Dimby rahatrizay.
Mba ho tena mahatoky,
Feno fahendrena koa,
Dia ho tany sambatra
Ilay Madagasikaranay.