VAOVAO | Raharaham-piangonana 13/12/2015

Vaovao eto an-toerana:

  • Alahady 13 desambra 2015:
    • Nanantontosa ny ABSOLOSIONA Faobe isika teto amin’ny Fiangonana, ary isaorana an’Andriamanitra ny nahavitana izany. Nandray anjara avokoa na ny kely na ny lehibe.
    • Noho ny fahasoavan’ny Tompo sy ny fitantanany dia vita soa aman-tsara ny fifidiana ireo izay hitantana ireo Sampam-pikambanana eto amin’ny Fiangonantsika ho amin’ny efatra taona ho avy indray. Ny Pastora RASETA no nitarika izany fotoana izany, ka voafidy ny Komitin’ny FBL, ny an’ny FIFIL, ny an’ny KTLM ary ny an’ny Sekoly Alahady. Ny fifidianana ny Birao isaky ny Komitin’ny Sampana izany no dingana manaraka ho an’ny Sampana.

 

  • Alahady 20 desambra 2015: Hifidy ny Komitin’ny Fiangonana isika, koa manentana sy manasa ny mpandray ny fanasan’ny Tompo rehetra ho tonga maro amin’izany fotoana izany sy hitondra am-bavaka izany fotoana izany.