VAOVAO | FIOFANANA MPAMPIANATRA SEKOLY ALAHADY

Araka ny fandaminana misy eto amin’ny Fiangonantsika, anivon’ny Sampana Sekoly Alahady, ary ho fianarana sy fanamafisana ny asan’i Jesosy dia manao fiofanana anaty mitohy ireo MSA eto amintsika.
Ny fandaharana fiofanana dia araka izay napetraky ny Komity Nasionaly Sa Lo Ma, izay efa natombontsika taona vitsivitsy izao, ary tohizana.
Ireto ary ireo TOKO nanofanana tamin’izany:
TOKO1: NY FIANGONANA LOTERANA MALAGASY SY NY SEKOLY ALAHADY – 02/08/2015
TOKO2: NY MPAMPIANATRA SEKOLY ALAHADY – 16/08/2015
TOKO3: NY MPIANATRA SEKOLY ALAHADY – 29/08/2015
TOKO5: FIOMANANA HAMPIANATRA SEKOLY ALAHADY – 29/08/2015
TOKO6: FAMPIANARANA HIFANATREHANA – 29/08/2015
Misaotra an’i Jesosy isika fa mitombo isa ireo mpiofana ho mpampianatra, araka izay vavaka nataontsika efa amam-bolana maro izao. Efa manao fizàrana izy ireo ankehitriny any amin’ny kilasy efa misy eto amintsika (A2 sy B1).
Raha sitrapon’ny Tompo izany, amin’ny fidirana manaraka (Janoary 2016) dia samy ahazo ny kilasy tandrify azy ny mpianatra Sekoly Alahady eto amintsika.
Dia mangata-bavaka hatrany tompoko ny Sekoly Alahady amin’ny asa sahaniny ary mitady fiaraha-miasa mavitrika sy fifanampiana amin’ny Fiangonana, ny Pastora sy ny Katekista, ny Ray aman-dReny, indrindra amin’ny fampiasàna ny teny Malagasy ao an-tokantrano.
————
Daty tsara ho fantatra:
  • 07&08 novambra 2015: FIOFANAN’NY MPAMPIANATRA SEKOLY ALAHADY, karakarain’ny SALOMA Synodam-paritany FLM Eoropa, raisin’ny Fileovana Paris, ao amin’ny renivohitry ny Fileovana, FLM Paris.