Vaovao Fiangonana volana Martsa

Noho ireo fotoana mifanindry amin’ny eto amin’ny Synodam-paritany, fileovana, na nasionaly, dia afindra ho amin’ny Alahady 31 martsa 2019 ny asa sy fampaherezana eto amin’ny Fiangonantsika.

Marihana fa ny toerana ivoriantsika amin’io alahady io dia ao amin’ny
393 Rue du Faubourg Bannier, 45000 Orléans
(Fiangonana Notre-Dame de Consolation)

Ankoatra io daty io dia mitohy ny fotoam-pivavahana eto amin’ny trano fiangonantsika mahazatra, 17 Ter Rue du Maréchal Leclerc, 45000 Orléans.

Mirary Karemy fandinihan-tena sy fibebahana ho antsika mpiara-mivavaka rehetra tompoko.