Vaovao 27/07/2014 | www.flm-orleans.org

Vaovaon’ny Sekoly Alahady
 • 31 aogositra 2014: Hanatanteraka fisindàna.
  Ny antsipiriany dia ambara amin’ny fotoana manaraka.
 • 28 septambra 2014: Fanadinana Sekoly Alahady.
 • Tsy ampy ireo mpampianatra eto an-toerana ka manao antso, hampiditra mpampianatra vaovao, hanatevenana ireo amperinasa ankehitriny.
Fivorian’ny Faribohitra
 • Ny Faribohitra faha-8 dia nanatanteraka ny fivoriam-bavaka fanao isan-kerinandro ny alakamisy 24/07/2014 lasa teo tao Tours (tokantrano).
  Ny fotoana manaraka dia ny alarobia 30/07/2014. Mitondra am-bavaka izany fotoana izany isika.
 • Manentana ireo Faribohitra koa hifanatona ka hanomboka any aminy isanisany. Any amin’ny Karatry ny mpandray no ahitàna ny Faribohitra misy ny tsirairay.
Katekista
 • Mampilaza ny Fiangonana ny Raiamandreny Katekista fa tsy ho eto an-toerana ny alahady 10/08 sy ny alahady 17/08/2014 ho avy izao. Ny fotoam-pivavahana dia mitohy ihany, araka ny fandaminana izay ho apetraka.
[warning][/warning]
Famelarana ny efitrano Fiangonana
Fampahatsiahivana
Ny fandraisan’anjara isan-tsampana dia milahatra toy izao:
Alahady voalohany: Sekoly Alahady
Alahady faharoa: Fifohazana
Alahady fahatelo: Fikambanam-behivavy
Alahady fahaefatra: KTLM
Alahady fahadimy: Fiangonana manontolo
Entanina ny Sampana tsirairay mba samy hanao ny anjarany avy mba ho ara-potoana sy tomombana ny fanatanterahana ny fotoam-pivavahana ataontsika isan’alahady.
[warning][/warning]
Tranonkalan’ny Fiangonana
 • Miroso tsikelikely ny asa. Entanina ny kristiana hitsidika, hampaherezana sy ifampizarana vaovaontsika eto an-toerana, sy ny vaovaon’ny Fiangonana.
Sampana Kristiana Tanora (KTLM)
 • Mijanona ny Fiangonana aorian’ny fotoam-pivavahana fa hidinika mikasika ny fametrahana ny Sampana KTLM (Kristiana Tanora Loterana Malagasy) eto amintsika.
Alahady 03 aogositra 2014
 • Eto an-toerana ny raiamandreny Pastora mivady ary hisy asa sy fampaherezana sy Fandraisana ny fanasan’ny Tompo amin’io fotoana io.