VAOVAO 15/08/2015 | Fisindàna Sekoly Alahady 2015

Noho ny famindram-pon’ny Tompo dia vita soa aman-tsara ny Fisindàna nataon’ny Sekoly Alahady, ho amin’ity taom-pianarana 2014-2015 ity.

Efa nentina am-bavaka fotoana ela izy ity ary izao tanteraka izao, noho ny fiaraha-miasan’ny Fiangonana, Ray aman-dReny ary ny Sekoly Alahady, izay isaorana etoana.
Tamin’izany no nakan’ny Sekoly Alahady teto amintsika fotoana nianarana ny tenin’Andriamanitra anivon’ny zava-boahary tamin’ny alalan’ny lalao, niarahana miray saina, nifaliana sy nifankahafantarana bebe kokoa.
Fisindana nataon'ny Sekoly alahady, miaraka amin'ny Ray aman-dReny

Fisindana Sekoly Alahady FLM Orléans – Aogositra 2015

Ny lohahevitry ny fisindàna, izay tenin’Andriamanitra nianarana sy niainana tamin’izany, dia araka izay voasoratra ao amin’ny I Kor. 10:31:

« Koa amin’izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr’Andriamanitra izany rehetra izany. »

24 no isan’ny Sekoly Alahady nandray anjara tamin’izany, ka 5 amin’ireo no mpampianatra.

Tonga nanatitra ny zanany tany an-toerana sy niaraka tamin’ny Sekoly Alahady koa ireo Ray aman-dReny. Teraka ny fifaliana, ary niaraha-nizara ny fandaharana rehetra. Misaotra sy mankasitraka tompoko!
Dia misaotra an’i Jesosy isika fa Izy no tompon’ny asa ka mitahiry antsika amin’ny teniny. Misaotra koa amin’ny fitondranareo am-bavaka, ka nanehon’i Jesosy ny voninahiny. Tsaroana amin’izany ny Raiamandreny Katekista izay tsy tonga (sy nampilaza mialoha ny tsy fahafahany) nefa nazoto nitondra am-bavaka.
Raha somary malomaloka sy manorana mantsy ny andro taty amboalohany, dia nibaliaka tanteraka nony avy eo. Manome izay mahasoa Andriamanitra.
JESOSY TSARA HO AHY
JESOSY TSARA HO AHY
MITANTANA, MIVIMBINA
JESOSY TSARA HO AHY