Toriteny I3V – 28/01/2017 – Past. RANDRIAMALALA Eddy

I Kor. 2:1-5

Sabotsy 28/01/2017 – Toriteny fanokafana ny isantelovolan’ny Fileovana Paris, Pastora RANDRIAMALALA Eddy, Mpitondra Fitandremana Limoges

1 Ary izaho koa, ry rahalahy, raha tonga tany aminareo, dia tsy tonga tamin’ny teny sy fahendrena marevaka, raha nitory taminareo ny zava-miafina izay* an’Andriamanitra. [*Na: [ny filazana]

2 Fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa Izy voahombo tamin’ny hazo fijaliana;

3 ary izaho, raha tany aminareo, dia azon’ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be;

4 ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin’ny teny fahendrena mahataona, fa tamin’ny fanehoan’ny Fanahy sy ny hery,

5 mba tsy niorenan’ny finoanareo amin’ny fahendren’ny olona, fa amin’ny herin’Andriamanitra ihany.