Toriteny Advento3 Alahady 11/12/2016 – Past. RANDRIAMALALA Eddy

Advento3 Toriteny Alahady 11/12/2016 – Pastora RANDRIAMALALA Eddy

Matio 11:11-15

11/12/2016 – Alahady faha-3 n’ny ADVENTO, Pastora RANDRIAMALALA Eddy, FLM Orléans | www.flm-orleans.org

« … ny fanjakan’ny lanitra dia rombahina, ary ny mpandrombaka maka azy an-keriny… »

11 Lazaiko aminareo marina tokoa: Amin’izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona Mpanao-batisa; nefa ny kely indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra dia lehibe noho izy.

12 Ary hatramin’ny andron’i Jaona Mpanao-batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan’ny lanitra dia rombahina, ary ny mpandrombaka maka azy an-keriny.

13 Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin’i Jaona.

14 Ary raha mety mandray ianareo, dia izy no ilay Elia izay ho avy.

15 Izay manan-tsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino.

Toriteny teo aloha: Alahady faharoa amin’ny Advento 2016