Tag: toriteny

Toriteny Matio 11:16-24 – 20/08/2017 – Katekista RAJOHARISON

Matio 11:16-24 Alahady 20/08/2017 – Toriteny Alahady fahafolo (10) manaraka ny TRINITE, Katekista RAJOHARISON Maurice, FLM Orléans. 16 Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe: 17 Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy ianareo, efa nanao feo …

Continuer à lire »

Toriteny A10 manaraka ny TRINITE – 20/08/2017 – Matio 11:16-24

Lozanao, ry Korazina! Lozanao, ry Betsaida! fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona ireny.

Matio 11:16-24 Alahady 20/08/2017 – Toriteny Alahady fahafolo (10) manaraka ny TRINITE, Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky, eto amin’ny flm-orleans.org 16 Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe: 17 Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy ianareo, …

Continuer à lire »

Perikopa Loterana 3V3 – Jol. Aog. Sept. 2017

Perikopa-FLM-Orléans

Perikopa Loterana, teny vakiana sy toriana mandritra ny volana Jolay 2017 manontolo,   sy ny volana Aogositra 2017 manontolo,   ary ny volana Septambra 2017 manontolo, eto amin’ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (perikopa).

Toriteny Alahady2 man. Paska – 30/04/2017 – Past. RATSIMBAZAFY Solohery

Jaona. 21:15-25 Alahady 30/04/2017 – Toriteny Alahady faharoa manaraka ny PASKA, Pastora RATSIMBAZAFY Solohery, FLM Ambatovinaky, eto amin’ny flm-orleans.org 15 Ary rehefa nisakafo izy, dia hoy Jesosy tamin’ i Simona Petera: Simona, zanak’i Jaona, moa ny fitiavanao Ahy mihoatra noho ny fitiavan’ireto? Hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Hianao mahalala fa tia Anao aho. Dia hoy …

Continuer à lire »

Perikopa Loterana 3V2 – Apr. Mey. Jon. 2017

Perikopa Loterana, teny vakiana sy toriana mandritra ny volana Aprily 2017 manontolo,   sy ny volana Mey 2017 manontolo,   ary ny volana Jona 2017 manontolo, eto amin’ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (perikopa).