Tag: Pastora RASETA

Toriteny Al11 man. TRINITE – 07/08/2016 – Past. RASETA

Lioka 18:9-14 [Fampiorenana ara-panahy ny amin’ny andron’ny Zanak’olona] Alahady 07/08/2016 – Alahady fahairaikambinifolo manaraka ny TRINITE, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans 9 Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin’ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa; 10 Nisy roa lahy niakatra teo an-kianjan’ny tempoly hivavaka, ny anankiray Fariseo, ary ny anankiray mpamory …

Continuer à lire »

Toriteny Al6 man. TRINITE – 03/07/2016 – Past. RASETA

Matio 5:20-26 [Fiaikem-pahotana] Alahady 03/07/2016 – Alahady fahaenina manaraka ny TRINITE, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans 20 Fa lazaiko aminareo: Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy ianareo. 21 Efa renareo fa voalaza tamin’ny ntaolo hoe: Aza mamono olona (Eks. 20. 13); ary …

Continuer à lire »

Fandaharana Isankerintaon’ny TOBY – 09-14 jolay 2016

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY SYNODAM-PARITANY FLM EOROPA Fandaharam-potoana isantaonan’ny TOBY POURU ST-REMY (09-14 jolay 2016) Faneva: « Mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana. » Efes. 4:1b  

Toriteny Al5 man. TRINITE – 26/06/2016 – Past. RASETA

Lioka 5:1-11 Alahady 26/06/2016 – Alahady fahadimy manaraka ny TRINITE, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans 1 Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hihaino ny tenin’Andriamanitra, dia nijanona teo amoron’ny Farihin’i Genesareta Jesosy; 2 ary nahita sambokely roa nijanona teo an-tsisin’ny farihy Izy; fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny haratony. 3 Ary niditra …

Continuer à lire »

Toriteny Al2 man. TRINITE – 05/06/2016 – Past. RASETA

Lioka 14:16-24 Alahady 05/06/2016 – Alahady faharoa manaraka ny TRINITE, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans   16 Fa hoy Jesosy taminy: Nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro. 17 Ary naniraka ny mpanompony izy tamin’ny fotoana fisakafoana hilaza amin’izay efa nasaina hoe: Andeha, fa efa voavoatra izao ny fanasana. 18 Fa izy rehetra …

Continuer à lire »