Tag: Pastora RASETA

Fiofanana Komity Fiangonana FLM Orléans – 19 nov. 2016, Tours

« Ary toy izany ihany koa ianareo: raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. » I Kor. 14:12 Ny andraikitry ny Komity dia tsy zavatra mora na mandeha ho azy. Misy toetra takian’ny fanarahana an’i Jesosy mantsy araka izay efa nolazainy tamin’ny mpianany: « Dia hoy Jesosy tamin’ny mpianany: Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka …

Continuer à lire »

Toriteny Alahadin’ny olona masina – 06/11/2016 – Past. RASETA

Matio 5:1-12 Alahady 06/11/2016 – Alahady fahatsiarovana ny olona masina, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans 1 Ary Jesosy, nony nahita ny vahoaka, dia niakatra teo an-tendrombohitra; ary rehefa tafapetraka Izy, dia nanatona Azy ny mpianany. 2 Dia niloa-bava Izy ka nampianatra azy hoe: 3 Sambatra ny malahelo am-panahy; fa azy ny fanjakan’ny lanitra. 4 Sambatra …

Continuer à lire »

Toriteny Al11 man. TRINITE – 07/08/2016 – Past. RASETA

Lioka 18:9-14 [Fampiorenana ara-panahy ny amin’ny andron’ny Zanak’olona] Alahady 07/08/2016 – Alahady fahairaikambinifolo manaraka ny TRINITE, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans 9 Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin’ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa; 10 Nisy roa lahy niakatra teo an-kianjan’ny tempoly hivavaka, ny anankiray Fariseo, ary ny anankiray mpamory …

Continuer à lire »

Toriteny Al6 man. TRINITE – 03/07/2016 – Past. RASETA

Matio 5:20-26 [Fiaikem-pahotana] Alahady 03/07/2016 – Alahady fahaenina manaraka ny TRINITE, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans 20 Fa lazaiko aminareo: Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy ianareo. 21 Efa renareo fa voalaza tamin’ny ntaolo hoe: Aza mamono olona (Eks. 20. 13); ary …

Continuer à lire »

Fandaharana Isankerintaon’ny TOBY – 09-14 jolay 2016

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY SYNODAM-PARITANY FLM EOROPA Fandaharam-potoana isantaonan’ny TOBY POURU ST-REMY (09-14 jolay 2016) Faneva: « Mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana. » Efes. 4:1b