Tag: Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama

Toriteny Matio 11:16-24 – 20/08/2017 – Katekista RAJOHARISON

Matio 11:16-24 Alahady 20/08/2017 – Toriteny Alahady fahafolo (10) manaraka ny TRINITE, Katekista RAJOHARISON Maurice, FLM Orléans. 16 Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe: 17 Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy ianareo, efa nanao feo …

Continuer à lire »

Toriteny A10 manaraka ny TRINITE – 20/08/2017 – Matio 11:16-24

Lozanao, ry Korazina! Lozanao, ry Betsaida! fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona ireny.

Matio 11:16-24 Alahady 20/08/2017 – Toriteny Alahady fahafolo (10) manaraka ny TRINITE, Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky, eto amin’ny flm-orleans.org 16 Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe: 17 Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy ianareo, …

Continuer à lire »

Herinandro Masina 2016 – Andro fahadimy – Lioka 22:14-20

Lioka 22:14-20 ANDRO FAHADIMY HERINANDRO MASINA MARTSA 2016 – FANASAN’NY TOMPO Alakamisy 24/03/2016 – Toriteny Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky   14 Ary nony tonga ny fotoana, dia nipetraka hihinana Izy mbamin’ny Apostoly. 15 Ary hoy Izy taminy: Naniry koa raha naniry Aho hiara-mihinana ity Paska ity aminareo, dieny mbola tsy mijaly Aho. 16 Fa lazaiko aminareo …

Continuer à lire »

Herinandro Masina 2016 – Andro fahaefatra – Jaona 19:30

« VITA » ANDRO FAHAEFATRA HERINANDRO MASINA MARTSA 2016 – Teny fahadimy nataon’i Jesosy Alarobia 23/03/2016 – Fampianarana Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky

FAMPIANARANA – FANASAN’NY TOMPO | flm-orleans.org

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO iarahana amin’i Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama – FLM Ambatovinaky