Tag: PASKA

FITIAVANA mandresy – Antsam-panahy Paska Sekoly Alahady

FITIAVANA mandresy – Antsam-panahy Paska Sekoly Alahady 2018 Ny Sekoly Alahady dia faly manasa antsika amin’ny Antsam-panahy karakarainy ny Alahady 1 aprily 2018, Andro Paska. Aorian’ny fotoam-pivavahana no hanatanterahana izany fotoana izany ary iantsoana ny tsirairay sy ny fianakaviana manontolo. Toy izao no fizotrin’ny fotoana: Ampahany voalohany: Antsam-panahy Ampahany faharoa: efitrano mainty Paska Koa manome …

Continuer à lire »

Toriteny Paska – 16/04/2017 – Past. RAKOTONJANAHARY Imboasalama

Lioka 24:1-9 Alahady 16/04/2017 – Toriteny PASKA andro voalohany, Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky, eto amin’ny flm-orleans.org 1 Fa nony maraina koa tamin’ny andro voalohany amin’ny herinandro, dia nankany amin’ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. 2 Ary hitany fa, indro, ny vato efa voakodia niala tamin’ny fasana. 3 Dia niditra izy, nefa …

Continuer à lire »

HERINANDRO MASINA 2017: ALAHADY, ANDRO VOALOHANY 16/04/2017

HERINANDRO MASINA 2017: Alahady 16/04/2017 ANDRO VOALOHANY NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ALAHADY ANDRO VOALOHANY) “RAVEHIVAVY, NAHOANA IANAO NO MITOMANY?” (Jao 20:13) Tonga ny faratampon’ny herinandro masina tamin’ny nitsangana’i Jesosy tamin’ny maty ny alahady maraina. Raha mbola niery sy natahotra ny mpianatra ary mbola nisaintsaina tsara izay niseho tamin’i Jesosy dia tonga kosa ny andro …

Continuer à lire »

Banjino Golgota – Antsam-panahy Sekoly Alahady – 09/04/2017

BANJINO GOLGOTA «Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy.» Rom. 5:8 Ny Sekoly Alahady eto amin’ny FLM Orléans dia manasa ny Fiangonana rehetra sy ny mpianakavin’ny Finoana amin’ny Antsam-panahy ho fiomanana amin’ny Paska, izay ataony. Fotoana: FLM Orléans Ora: amin’ny 4 hariva ao aorian’ny fotoam-pivavahana. Tongava …

Continuer à lire »

Herinandro Masina 2016 – Andro fahadimy – Lioka 22:14-20

Lioka 22:14-20 ANDRO FAHADIMY HERINANDRO MASINA MARTSA 2016 – FANASAN’NY TOMPO Alakamisy 24/03/2016 – Toriteny Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky   14 Ary nony tonga ny fotoana, dia nipetraka hihinana Izy mbamin’ny Apostoly. 15 Ary hoy Izy taminy: Naniry koa raha naniry Aho hiara-mihinana ity Paska ity aminareo, dieny mbola tsy mijaly Aho. 16 Fa lazaiko aminareo …

Continuer à lire »