Tag: Herinandro Masina

HERINANDRO MASINA 2017: Alatsinainy 10/04

HERINANDRO MASINA 2017: Alatsinainy 10/04 NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ALATSINAINY) Ndao isika hanaraka ny dia nandalovan’i Jesosy nandritra ny herinandro masina. Ny Alahady dia tsy iverenako intsony satria efa nankalazaintsika tamin’ny alahadin’ny sampandrofia teo. Ny Alatsinainy vao maraina dia niakatra nankany Jerosalema i Jesosy. Teny an-dalana Izy dia noana ary nahita aviavy ka …

Continuer à lire »

Herinandro Masina 2016 – Andro fahadimy – Lioka 22:14-20

Lioka 22:14-20 ANDRO FAHADIMY HERINANDRO MASINA MARTSA 2016 – FANASAN’NY TOMPO Alakamisy 24/03/2016 – Toriteny Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky   14 Ary nony tonga ny fotoana, dia nipetraka hihinana Izy mbamin’ny Apostoly. 15 Ary hoy Izy taminy: Naniry koa raha naniry Aho hiara-mihinana ity Paska ity aminareo, dieny mbola tsy mijaly Aho. 16 Fa lazaiko aminareo …

Continuer à lire »

Herinandro Masina 2016 – Andro fahaefatra – Jaona 19:30

« VITA » ANDRO FAHAEFATRA HERINANDRO MASINA MARTSA 2016 – Teny fahadimy nataon’i Jesosy Alarobia 23/03/2016 – Fampianarana Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky

Herinandro Masina 2016 – Andro fahatelo – Matio 27:46 | Marka 15:34

« Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Ianao » ANDRO FAHATELO HERINANDRO MASINA MARTSA 2016 – Teny fahaefatra nataon’i Jesosy Talata 22/03/2016 – Fampianarana Pastora Dr RAZAFINDRAKOTO A. Georges, FLM Ambatovinaky