Tag: Herinandro Masina

HERINANDRO MASINA 2017: Sabotsy mangina 15/04

HERINANDRO MASINA 2017: Sabotsy 15/04 NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (SABOTSY) Antsoina hoe « sabotsy mangina » ity sabotsy ity satria matory ao am-pasana mangina i Jesosy Tompo. Mitovitovy amin’ny fasana Malagasy sasany izay tsy lavaka ao anaty tany fa trano misy varavarana ahidy amin’ny vato ny an’ny Jiosy. Nambenan’ny miaramila romana izany fasana izany mba tsy hisy …

Continuer à lire »

HERINANDRO MASINA 2017: Zoma 14/04

HERINANDRO MASINA 2017: Zoma 14/04 NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ZOMA) Androany dia hanaraka akaiky ny dian’i Jesosy isika. Ity andro ity no andro sarotra indrindra amin’ny herinandro masina. Ireo ora farany ireo no nangidy indrindra tsy tamin’i Jesosy ihany fa na dia teo amin’ny mpianany koa aza. Voalaza fa vao maraina ny zoma dia nananton-tena …

Continuer à lire »

HERINANDRO MASINA 2017: Alakamisy 13/04

HERINANDRO MASINA 2017: Alakamisy 13/04 NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ALAKAMISY) Antsoina hoe Alakamisy Masina ity Alakamisy miavaka loatra ity satria nahoana? Ny antony dia satria manana ny toerany lehibe eo amin’ny fiangonana kristiana ny fisiany sy ny zavatra nataon’i Jesosy tamin’io andro io. Mampianatra antsika zavatra roa lehibe i Jesosy amin’io Alakamisy Masina io: ny …

Continuer à lire »

HERINANDRO MASINA 2017: Alarobia 12/04

HERINANDRO MASINA 2017: Alarobia 12/04 NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (ALAROBIA) Antsoina hoe “ALAROBIA FITSONGOANA DIA” na “ANDRO MANGINA” ity Alarobia ity satria tsy misy zavatra firy voasoratra mikasika izay nataon’i Jesosy tamin’ity andro ity ao amin’ny filazantsara efatra. Na dia izany aza anefa dia azo inoana fa maro ireo asa nataon’i Jesosy sy ny mpianany …

Continuer à lire »

HERINANDRO MASINA 2017: Talata 11/04

HERINANDRO MASINA 2017: Talata 11/04 NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (TALATA)   Anio dia hanaraka an’i Jesosy ao amin’ny Tempoly tao Jerosalema isika ary rehefa avy eo ho eny amin’ny Tendrombohitra Oliva. Ny talata maraina dia niverina tany Jerosalema indray i Jesosy sy ny mpianany. Nandalo ilay aviavy Izy sy ny mpianany ary nampianatra azy …

Continuer à lire »