Tag: Fiangonana Loterana

Toriteny Al6 man. TRINITE – 03/07/2016 – Past. RASETA

Matio 5:20-26 [Fiaikem-pahotana] Alahady 03/07/2016 – Alahady fahaenina manaraka ny TRINITE, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans 20 Fa lazaiko aminareo: Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy ianareo. 21 Efa renareo fa voalaza tamin’ny ntaolo hoe: Aza mamono olona (Eks. 20. 13); ary …

Continuer à lire »

Toriteny Al5 man. TRINITE – 26/06/2016 – Past. RASETA

Lioka 5:1-11 Alahady 26/06/2016 – Alahady fahadimy manaraka ny TRINITE, Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana, FLM Orléans 1 Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hihaino ny tenin’Andriamanitra, dia nijanona teo amoron’ny Farihin’i Genesareta Jesosy; 2 ary nahita sambokely roa nijanona teo an-tsisin’ny farihy Izy; fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny haratony. 3 Ary niditra …

Continuer à lire »

DINER CONCERT 2016 – Fête nationale Malagasy

« Oh! Si mon peuple m’écoutait. » Psaumes 81:13 Le Pasteur, le Conseil et la Paroisse FLM Orléans sont heureux de vous inviter, Parents, frères et soeurs, chers compatriotes, amis et proches ainsi que vous qui êtes de passage sur ce site, à célébrer ensemble, sous la grâce de Dieu, la FETE NATIONALE MALAGASY. Cet évenement aura lieu, …

Continuer à lire »

FETIM-PIRENENA MALAGASY 2016 – 25 jona ORLEANS

Asaramanitra 2016

« Enga anie ka hihaino Ahy ny oloko. » Salamo 81:13 Ny Pastora sy ny Komity ary ny FIANGONANA LOTERANA MALAGASY ORLEANS dia faly manasa antsika tsy ankanavaka, Ray aman-dReny, Zoky sy zandry, mpiray Tanindrazana sy havana ary tapaka sy namana mba hiara-hanome voninahitra an’Andriamanitra sy iombona amin’ny hetsika FETIM-PIRENENA MALAGASY izay karakarainy.   Izany dia atao ny …

Continuer à lire »

Ny foko mankalaza ny Tompo – Lioka 1:46

Ny foko mankalaza ny Tompo – Lioka 1:46 | Faha 140 taona Fiangonana Loterana Malagasy 1867-2007 Tonony sy Feo.: Pastora RAMANANTSOA Haja Wilson Fandrindrana mozika: Pastora RAKOTOARIVONY Stephenson Mpitendry: Akoma Marisika 1. Mendrika ho deraina indrindra Ianao Jesosy Tompo soa Fa lehibe ny asanao Nataonao tamiko Fiverenana: Ny foko mankalaza Mankalaza Anao ry Tompo Ravoravo …

Continuer à lire »