Tag: Famonjena

Ranomaso latsaka – Paska 2018

Ho fiomanana ho amin’ny Paska 2018 dia indro hira sy fampaherezana atolotra antsika. Nindramina tamin’ny Authentic Voices of Madagascar (tarika Malagasy AVM) moa izany, ary miresaka indrindra ny amin’ny fahafatesan’i Jesosy hitondra famonjena ho antsika, sy ny fitsanganany tamin’ny maty, mitondra Fiainana ho antsika. Ny tononkira kosa dia ity: Ranomaso latsaka Fa narahina hafaliana Noho …

Continuer à lire »

Alahady 17/12/2017 – Toriteny ADVENTO3 FLM Orléans Lioka 3:1-6

Toriteny-17.12.2017_Advento3_FLM-Orléans

Alahady 17/12/2017 – Toriteny FLM Orléans Lio 3:1-6, Katekista RAJOHARISON Maurice, Mpitondra fiangonana FLM Orléans. 1 Ary tamin’ny taona fahadimy ambin’ny folo nanjakan’i Tiberia Kaisara, fony Pontio Pilato no governora tany Jodia, ary Heroda no mpanapaka tany Galilia, ary Filipo rahalahiny no mpanapaka ny tany Itoria sy Trakonitisy, ary Lysania no mpanapaka tany Abilena, 2 …

Continuer à lire »

Ireo antony lehibe nanery an’i Lotera hanao Reformasiona, TOBILEHIBE FARIHIMENA 2017

Reformasiona notarihin'i Lotera. Ireo Antony lehibe.

REFORMASIONA, IREO ANTONY LEHIBE NANERY AN’I LOTERA HANAO IZANY LAHATENY Pastora RANDRIAMAMPIONONA Isidore, FLM Firaisankina Antsirabe ISAN-TAONAN’NY TOBILEHIBE FARIHIMENA   Sary sy feo: loterana-malagasy.org  

Faneva ANDROM-PAHASOAVANA: Fianaran-kira 150 taona FLM

Faha-150 taona Fiangonana Loterana Malagasy

Tao anatin’ny alahady nifanesy izay isika teto amin’ny FLM Orléans no nianatra hira sy namerin-kira ho fiomanana amin’ny fankalazana ny Jobily faha 150 taonan’ny Fiangonana Loterana Malagasy sy ny faha-500 taonan’ny Reformasiona. Efa nifampizarana sy any am-pelatanantsika moa ny Solfa ny amin’izany. Indro kosa ary ny feon-kira ianarana, izay avy tamin’ny Raiamandreny Pastora RAMANANTSOA Haja …

Continuer à lire »

Vavaka ho an’i Madagasikara sy ny Malagasy – FLM Orléans 2017

Madagasikara sy ny Malagasy hoentina am-bavaka. Vavaka ho an’i Madagasikara sy ny Malagasy – FLM Orléans 2017. Fiombonam-bavaka ny Alahady 25 jona 2017 ho an’ny Tanindrazana. Katekista RAJOHARISON Maurice, Raiamandreny eto an-toerana no nanao ny vavaka nihalohavan’ny hira FFPM 734 ary niarahan’ny Fiangonana manontolo namarana tamin’ny Hataky ny Tompo 734 – Zanahary ô tahio ny …

Continuer à lire »