Tag: Advento

Toriteny Advento1 Alahady 02/12/2018 – Past. RATSIMBAZAFY Solohery

Advento1 Toriteny Alahady 02/12/2018 – Pastora RATSIMBAZAFY Solohery Matio 21:1-9 02/12/2018 – Alahady voalohan’ny ADVENTO, Pastora RATSIMBAZAFY Solohery, FLM Orléans | www.flm-orleans.org Ny niakaran’i Jesosy tany Jerosalema 1 Ary raha nanakaiky an’i Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any an-tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe: 2 Mankanesa amin’iroa vohitra tandrifinareo …

Continuer à lire »

Fetin’aina sy Alahadin’ny Advento 2017

Misaotra an’i Jesosy isika Fiangonana FLM Orléans fa nomeny iny taona lasa iny indray, nanehoany antsika ny fitiavany sy ny famindrampony tamintsika, ary nandrotsahany tamintsika ny Fahasoavany. Hiditra taom-baovao indray isika ankehitriny, ka ny laharana fahatelo amin’ny Perikopa no anjarantsika mandritra ny taom-piangonana. Noho ireo Antony ireo dia hankalaza ny Fetin’aina tahaka izay efa natomboka …

Continuer à lire »

Toriteny Advento3 Alahady 11/12/2016 – Past. RANDRIAMALALA Eddy

Advento3 Toriteny Alahady 11/12/2016 – Pastora RANDRIAMALALA Eddy Matio 11:11-15 11/12/2016 – Alahady faha-3 n’ny ADVENTO, Pastora RANDRIAMALALA Eddy, FLM Orléans | www.flm-orleans.org « … ny fanjakan’ny lanitra dia rombahina, ary ny mpandrombaka maka azy an-keriny… » 11 Lazaiko aminareo marina tokoa: Amin’izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona Mpanao-batisa; nefa ny kely indrindra …

Continuer à lire »

Toriteny Advento4 – Alahady 20/12/2015 | flm-orleans.org

ADVENTO FAHAEFATRA

Toriteny Alahady fahaefatra amin’ny ADVENTO (Advento4), 20 desambra 2015 eto amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orléans. Jaona 1:19-28  Pastora RASETA – Mpitondra FITANDREMANA ORLEANS

Toriteny Advento3 – Alahady 13/12 | flm-orleans.org

 Toriteny Alahady fahateo amin’ny ADVENTO (Advento3), 13 desambra 2015 eto amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orléans. Matio 11:2-10  Pastora RASETA – Mpitondra FITANDREMANA ORLEANS