SAKAFON’NY TOBY 20 may 2017

Sakafon'ny-Toby-2017

Manasa antsika Fiangonana amin’ny Sakafon’ny Toby Pouru-St-Rémy, miray amin’ny Tobilehibe Ankaramalaza.

Toy izao no taratasy mahakasika izany, atolotra antsika: Fanasana SAKAFON’NY TOBY 20 may 2017

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY

SYNODAM-PARITANY SP FLME

FIFOHAZANA TOBILEHIBE ANKARAMALAZA

TOBY POURU SAINT RÉMY

Pouru Saint-Rémy faha 22 aprily 2017

Antony: Fanasana sakafon’ny Toby.

… ary ataovy ny trano, dia hankasitrahako izany, sady hankalazaina Aho, hoy Jehovah.” Hagay 1.8b

Ry Havana,

Hampitomboina aminareo mandrakariva anie ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompo.

Ny Raiamandreny sy ny Komitin’ny Toby Pouru Saint Rémy dia manasa anao handray anjara amin’ny sakafon’ny Toby Pouru Saint Rémy izay hatao ny sabotsy faha 20 may 2017, amin’ny 4 ora tolakandro ao amin’ny Fiangonana Saint-Jean-Baptiste De La Salle – 70 rue Falguière, 75015 Paris.

Ny tanjona amin’izany dia:

  • Ho fampahafantarana antsika ny tantaran’ny fifohazana sy ny Toby, ny fiandohany sy ny fototra ijoroany ary ny fitaran’ny asan’ny Tobilehibe Ankaramalaza atý ivelany,

  • Ho fampiraisana ny zanaky ny Tobilehibe sy ny Fifohazana ary ny Fiangonana,

  • Ho fanentanana amin’ny fanohanana ny fanorenana ny Toby Pouru Saint Rémy,

  • Ho fitadiavambola ho fanohanana ny Isantaonan’ny Toby Pouru Saint Rémy izay hatao ny 9 ka hatramin’ny 14 jolay 2017 ho avy izao.

Ny Toby dia toerana voafidin’i Jesosy ho foibe fampiorenana ny asam-pifohazana, toeram-ponenana, fialofana ary famonjena ho an’ny rehetra. Ho an’ny ankapoben’olona, dia eo no hitarihan’Andriamanitra izay rehetra mitady famonjena, na ny mino na ny tsy mino, hahitany avotra ho an’ny ainy.

Noho izany asa lehibe ampanaovin’i Jesosy antsika izany no hitaomana antsika hiara-hientana handray anajara amim-pirahalahiana sy amim-pitiavana amin’ny fikarakarana ny sakafo sy ny rindran-kira hoentina manao izay fanompoana sitrak’Andriamanitra (Hebreo 12.28).

Manao veloma finaritra anareo amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo.

Amin’ny anaran’ny Biraon’ny Komitin’ny Toby

Ny Filoha, Dr. Randriambololona 

Ny mpitan-tsoratra, Jean Ramanatsoa Germain