Perikopa Loterana 3V4 – Oct. Nov. Des. 2018

Perikopa Loterana, perikopa3, teny vakiana sy toriana mandritra ny volana Oktobra 2018 manontolo,
Daty sy Fotoana manokanaTaom-piangonanaLeksiona & EpistilyFilazantsaraTeny torianaLoko litorjika
07/10/2018

Alahady XIX manaraka ny TRINITE
Isa. 44:21-23 & Kol. 3:1-10

Mat. 9:1-8

Lio. 13:10-17Maitso
14/10/2018
Alahady XX manaraka ny TRINITE
Isa. 65:1-2 & Heb. 10:19-31Mat. 22:1-14
Mat. 21:33-44
Maitso
21/10/2018
Alahady XXI manaraka ny TRINITESal. 34:8-10 & Kol. 1:24 - 2:3
Jao. 4:46-53
Lio. 18:1-8
Maitso

28/10/2018
Alahady XXII manaraka ny TRINITE
Deot. 7:9-11 & IITim. 2:19-21Mat. 18:23-25
Mar. 4:21-25Maitso

31/10/2018ANDRON'NY REFORMASIONA
Mena

 

sy ny volana Novambra 2018 manontolo,
Daty sy Fotoana manokanaTaom-piangonanaLeksiona & EpistilyFilazantsaraTeny torianaLoko litorjika
01/11/2018

FETIN'NY FILAZANTSARA
Sal. 19:7-11 & Gal. 2:15-21

Lio. 1:76-79

Lio. 13:18-21

Mena

04/11/2018
Alahady FAHATSIAROVANA NY OLONA MASINA

Deot. 33:1-3 & Apok. 22:1-7
Mat. 5:1-12
Lio. 6:20-26
Fotsy
11/11/2018
Alahady XXIV manaraka ny TRINITE
Isa. 32:1-8 & Rom. 13:1-7
Mat. 22:15-22
Mat. 17:24-27
Maitso

18/11/2018
Alahady XXV manaraka ny TRINITE
Isa. 51:9-16 & IIKor. 5:1-10
Mar. 9:18-26
Lio. 20:27-40
Maitso

25/11/2018Alahady XXVI manaraka ny TRINITEIsa. 49:12-17 & ITes. 5:1-10Mat. 24:15-28Mat. 24:35-44Maitso

 

ary ny volana Desambra 2018 manontolo, eto amin’ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (perikopa).
Daty sy Fotoana manokanaTaom-piangonanaLeksiona & EpistilyFilazantsaraTeny torianaLoko litorjika
02/12/2018

Alahady I amin'ny ADVENTO

Jer. 33:14-18 & Rom. 13:11-14

Lio. 4:16-22Mat. 21:1-9

Volomparasy
09/12/2018
Alahady II amin'ny ADVENTO
Mik. 4:1-7 & Rom. 15:4-9
Lio. 17:20-30
Lio. 21:25-36
Volomparasy
16/12/2018
Alahady III amin'ny ADVENTO
Isa. 40:1-10 & IKor. 4:1-5
Lio. 3:1-6
Mat. 11:2-10
Volomparasy
23/12/2018
Alahady IV amin'ny ADVENTO
Isa. 2:2-5 & Filp. 4:4-7
Jao. 5:31-39
Jao. 1:19-28
Volomparasy

25/12/2018
ANDRO KRISMASY

Isa. 7:10-14 & Heb. 1:1-5
Jao. 3:16
Lio. 2:1-14
Fotsy
26/12/2018
KRISMASY faha-IIMik. 5:1-3 & Asa. 6:8-15
Lio. 2:15-20
Mat. 23:34-39
Mena
30/12/2018
Alahady manaraka ny KRISMASY
Isa. 11:1-5 & Gal. 4:1-7
Lio. 1:68-75
Lio. 2:33-40
Fotsy
31/12/2018ANDRO FAMARANANA NY TAONAIsa. 1:16-18 & Kol. 1:12-20Jao. 3:34-36Jao. 6:44-48