Perikopa Loterana 3V4 – Okt. Nov. Des. 2016

Perikopa Loterana, teny vakiana sy toriana mandritra ny volana Oktobra 2016 manontolo,
Daty sy Fotoana manokanaTaom-piangonanaLeksiona & EpistilyFilazantsaraTeny torianaLoko Litorjika
02/10/2016
Alahady XIX manaraka ny Trinite
Isa. 44:21-23 & Efes. 4:22-28
Jao. 9:1-11
Mat. 9:1-8
Maitso
09/10/2016
Alahady XX manaraka ny TriniteIsa. 65:1-2 & Efes. 5:15-21
Mat. 13:44-50
Mat. 22:1-14
Maitso
16/10/2016
Alahady XXI manaraka ny TriniteSal. 34:8-10 & Efes. 6:10-17
Mat. 16:1-4
Jao. 4:46-53
Maitso
23/10/2016
Alahady XXII manaraka ny TriniteDeot. 7:9-11 & Fil.1:6-11
Mat. 18:15-22
Mat. 18:23-35
Maitso
30/10/2016
Alahady XXIII manaraka ny TriniteIsa. 32:1-8 & Fil. 3:17-21
Mar. 12:41-44
Mat. 22:15-22
Maitso

 

sy ny volana Novambra 2016 manontolo,
Daty sy Fotoana manokanaTaom-piangonanaLeksiona & EpistilyFilazantsaraTeny torianaLoko Litorjika
01/11/2016FETIN'NY FILAZANTSARASal. 19:7-11 & Rom. 1:16-17Lio. 19:37-40Lio. 1:76-79Maitso
06/11/2016Alahadin'ny OLONA MASINADeot. 33:1-3 & Apok. 7:1-12Mat. 5:13-16Mat. 5:1-12Maitso
13/11/2016Alahady XXV manaraka ny TriniteIsa. 49:12-17 & I Tes. 4:13-18Mat. 25:1-13Mat. 24:15-28Maitso
20/11/2016Alahady XXVI manaraka ny TriniteIsa. 40:9-11 & I Tes. 5:12-23Mat. 25:31-46Mat. 11:25-30Maitso
27/11/2016Alahady I ADVENTO
NY PERIKOPA LAHARANA FAHA-2 NO ARAHINA
Jer. 33:14-18 & Apok. 3:20-22Lio. 4:16-22Jao. 18:33-37Volomparasy

 

ary ny volana Desambra 2016 manontolo, eto amin’ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (perikopa).
Daty sy Fotoana manokanaTaom-piangonanaLeksiona & EpistilyFilazantsaraTeny torianaLoko Litorjika
04/12/2016Alahady II amin'ny ADVENTOMika 4:1-7 & Heb. 10:35-39Lio. 17:20-30Lio. 12:35-40Volomparasy
11/12/2016Alahady III amin'ny ADVENTOIsa. 40:1-10 & II Pet. 1:19-21Lio. 3:1-6Mat. 11:11-15Volomparasy
18/12/2016Alahady IV amin'ny ADVENTOIsa. 2:2-5 & I Jao. 1:1-7Jao. 5:31-39Jao. 3:22-36Volomparasy
25/12/2016ANDRO KRISMASYIsa. 7:10-14 & Heb. 1:1-5Jao. 3:16Lio. 2:1-14Fotsy