Perikopa Loterana 3V2 – Apr. Mey Jon. 2018

Perikopa Loterana, teny vakiana sy toriana mandritra ny volana Aprily 2018 manontolo,
Daty sy Fotoana manokanaTaom-piangonanaLeksiona & EpistilyFilazantsaraTeny torianaLoko litorjika
01/04/2018

ANDRO PASKA

Isa. 52:13-15 & Efes. 1:15-23

Mar. 16:1-7

Mat. 28:1-8
Fotsy

02/04/2018
ANDRO PASKA II
Hos. 13:14 & IPet. 1:17-23
Lio. 24:13-35
Mat. 28:9-15
Fotsy
08/04/2018
Alahady I manaraka ny PASKA
Job. 19:25-27 & Asa. 13:26-39
Jao. 20:19-31
Lio. 24:36-43
Fotsy
15/04/2018
Alahady II manaraka ny PASKA
Ezek. 34:11-16 & Heb. 13:20-21
Jao. 10:11-16
Jao. 10:1-10
Fotsy
22/04/2018
Alahady III manaraka ny PASKA
Fit. 3:18-26 & IPet. 1:3-9
Jao. 16:16-22
Jao. 14:1-12

Fotsy
29/04/2018Alahady IV manaraka ny PASKAIsa. 12:1-6 & IJao. 3:19-24Jao. 16:5-15
Jao. 7:37-39Fotsy

 

sy ny volana Mey 2018 manontolo,
Daty sy Fotoana manokanaTaom-piangonanaLeksiona & EpistilyFilazantsaraTeny torianaLoko litorjika
06/05/2018
Alahady V manaraka ny PASKA

Jer. 29:11-14 & Jak. 5:16-20

Jao. 6:23-28

Mat. 6:5-13

Fotsy10/05/2018

ANDRO NIAKARANA
Isa. 57:15 & Efes. 4:7-10
Mar. 16:14-20
Lio. 24:44-53
Fotsy
13/05/2018
Alahady VI manaraka ny PASKA
Ezek. 36:25-27 & IPet. 3-15-17
Jao. 15:26 - 16:4
Lio. 12:4-12
Fotsy
20/05/2018
ALAHADY PENTEKOSTA
Joel. 3:1-5 & Asa. 2:32-41
Jao. 14:23-31
Jao. 14:15-21
Mena
21/05/2018
ANDRO PENTEKOSTA II
Jer. 31:31-36 & IJao. 4:9-15
Jao. 3:16-21
Jao. 12:44-50
Mena
27/05/2018Alahadin'ny TRINITEEzek. 18:30-32 & Tit. 3:3-7Jao. 3:1-15Mat. 28:16-20Maitso

 

ary ny volana Jona 2018 manontolo, eto amin’ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (perikopa).
Daty sy Fotoana manokanaTaom-piangonanaLeksiona & EpistilyFilazantsaraTeny torianaLoko litorjika
03/06/2018

Alahady I manaraka ny TRINITE
Jer. 9:22-23 & ITim. 6:6-16Lio. 16:19-31

Mat. 16:24-27

Maitso
10/06/2018
Alahady II manaraka ny TRINITE
Isa. 25:6-9 & IIPet 1:1-11
Lio. 14:16-24
Lio. 9:51-62

Maitso
17/06/2018
Alahady III manaraka ny TRINITEMik. 7:18-20 & Efes. 2:1-9
Lio. 15:1-10
Mat. 9:9-13

Maitso

24/06/2018Alahady IV manaraka ny TRINITE
Isa. 58:6-12 & Rom. 14:1-12Lio. 6:36-42Mat. 7:1-6
Maitso