Perikopa Aprily 2015

Teny vakiana sy toriana Aprily 2015,
eto amin’ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (perikopa).

Daty sy Fotoana manokanaTaom-piangonanaLeksiona & EpistilyFilazantsaraTeny torianaLoko Litorjika
02/04/2015Alakamisy MasinaEks. 12:3-14 & Asa. 2:44-47Jao. 13:1-15Fotsy
03/04/2015Zoma MasinaIsa. 50:6-9 & Lio. 23:47-56Lio. 22:39, 23:46Volomparasy
05/04/2015PASKA IIsa. 52:13-15 & Efes. 1:15-23Lio. 28:1-8Fotsy
06/04/2015PASKA IIHos. 13:14 & IPet. 1:17-23Mat. 28:9-15Mena
12/04/2015Alahady I manaraka ny PASKAJoba 19:25-27 & Asa. 13:26-39Lio. 24:36-43Fotsy
19/04/2015Alahady II manaraka ny PASKAEzek. 34:11-16 & Heb. 13:20-21Jao. 10:1-10Fotsy
26/04/2015Alahady III manaraka ny PASKAFit. 3:16-26 & IPet. 1:3-9Jao. 14:1-12Fotsy
Tenin'Andriamanitra isan'alahady, mandritra ny volana manontolo, eto amin'ny sahan'ny Fiangonana Loterana Malagasy.