Ny foko mankalaza ny Tompo – Lioka 1:46

Ny foko mankalaza ny Tompo – Lioka 1:46 | Faha 140 taona Fiangonana Loterana Malagasy 1867-2007

Tonony sy Feo.: Pastora RAMANANTSOA Haja Wilson
Fandrindrana mozika: Pastora RAKOTOARIVONY Stephenson
Mpitendry: Akoma Marisika

1. Mendrika ho deraina indrindra Ianao
Jesosy Tompo soa
Fa lehibe ny asanao
Nataonao tamiko

Fiverenana: Ny foko mankalaza
Mankalaza Anao ry Tompo
Ravoravo Aminao ny fanahiko
Ry Andriamanitro

2. Teny Masina ny Anaranao
Hajaina fatratra
Hatahotra sy ho tia Anao
No ho filamatra

3. Feno hery izany sandrinao,
Ka itokian’ny fo
Ary ny famindramponao
No iankinako

4. Ny manetry tena asandratrao
Ho zanaky ny Ray,
Ny noana novokisanao,
Ny very hita indray