NY FIAINAN’NY KRISTIANA NY FIFOHAZANA – Efes. 5:14 – Past. RATSIMBAZAFY Solohery

Fampianarana: NY FIAINAN’NY KRISTIANA NY FIFOHAZANA

Alahady 07/04/2019 – Pastora RATSIMBAZAFY Solohery

Efesiana 5:14

07/04/2019 – Pastora RATSIMBAZAFY Solohery, FLM Orléans | www.flm-orleans.org

« Koa izany no ilazany hoe: Mifohaza ianao izay matory, Ary mitsangàna amin’ny maty, Dia hampahazava anao Kristy. »