Fahasoavan’Andriamanitra

Fahasoavan’Andriamanitra araka ny Hebreo 10.