Ny fahasoavan’Andriamanitra nandraisany anao ho ankohonany.

Teny Fiainana ho anao!
« Ny Fahasoavan’Andriamanitra! » araka ny Hebreo 10, dia ny niantsoan’Andriamanitra anao hoe, « Zanako ianao! »; io no iantsoany anao ho tonga ankohonany!
« Izaho ho Rainy, ary ianao ho zanany » hoy koa ny Heb. 1: 5b.
Fianakaviana maro avy amin’ny toerana maro, avy amin’ny firenen-tsamihafa, sy ny olona samihafa nantsoiny ho tonga ankohonana iray, ao amin’ny Fanjakan’ny Fahasoavan’Andriamanitra tsy hanam -pahataperana mandrakizay.
Ny Fahasoavan’Andriamanitra, inona moa izany?
Izany dia ny Toe-piainan’Andriamanitra ao Aminy midina mankaty amintsika tao amin’i Jesosy Kristy, Mpisoronabe lehibe, nanolotra ny Ainy indray mandeha teo amin’ny hazofijaliana, tsy dimbasana, toy ny fanatitra dorana avy amin’ny ràm-biby amam-borona, nataon’ny mpisoronabe tao amin’ny fanaon’ny Testamenta Taloha.
Sorona indray mandeha, tsy averina, araka ny fanaon’i Melkizedeka. Izany no Fahasoavan’Andriamanitra nandraisany anao ho ankohonany, tonga zanany ho mpiray lova amin’i Kristy!

« Fa ny Fahasoavan’Andriamanitra no naha toy izao ahy; ary tsy foana ny Fahasoavany ato amiko! ». 1Kor. 15: 10a.

Pastora RANDIMBISON Jacques Euloge

Mpitondra Fitandremana Itaosy

Amena!