Fankalazana Krismasy 2016

« Ary fiadanana ho etỳ ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany » Lioka 2:14b

Miarahaba antsika rehetra nahatozo ireo alahady efatra amin’ny advento ka hiatrika indray ny vanim-potoanan’ny Krismasy. Eto am-piangonantsika dia misy fandaminana tahaka izao, ampahafantarina sy anasana antsika eto an-toerana sy ireo izay mitsidika amin’io fotoana io ihany koa.

Ny Sabotsy 24 desambra 2016: KRISMASY tarihin’ny Sampana KTLM, FBL sy ireo faribohitra eto amin’ny Fiangonana.

Amin’ny 7 ora hariva: Fotoam-pivavahana Sasakalin’ny Krismasy, iarahana amin’ireo Sampana sy Faribohitra eto amin’ny Fiangonana.

Aorian’ny fotoam-pivavahana: Sakafo hariva, entin’ny isam-pianakaviana ary atambatra ifampizaràna ho an’ny rehetra.
Ny Alahady 25 desambra 2016: KRISMASY voalohany

Amin’ny 10 ora maraina: Fotoam-pivavahana litorjika, misy Raki-bolafotsy amin’ny maha-fotoan-dehibe azy.

Aorian’ny fotoam-pivavahana: Sakafo atoandro (vary sy laoka), atolotry ny Fiangonana ary anasana ny rehetra.

Mofomamy fanolorana ny Teny Fanevan’ny FLM Orléans.

Aorian’ny mofomamy: KRISMASY tarihin’ny SEKOLY ALAHADY

Ireo fotoana rehetra ireo dia anasana ny Fiangonana manontolo, ireo havana aman-tsakaiza sy ireo vahiny mitsidika. Tongasoa ianareo!