I3V Fileovana – Fit. Orléans 20&21 janoary 2018

jesosy-irery-ihany

Teny faneva isantelovolana Fileovana Paris « … fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao. » Jao. 4:42

_Fandaharana isantelovolana fileovana paris Fitandremana Orléans – FLM Orléans 2018

Ry havana malala,

Indro atolotra antsika indray ny fandaharan’ny Isantelovolan’ny FILEOVANA PARIS, raisin’ny FITANDREMANA ORLEANS, atao ny Sabotsy sy Alahady 20-21 janoary 2018 ho avy izao, ao amin’ny FLM ORLEANS.

Toerana: FLM Orléans
17 Ter, rue du Maréchal Leclerc – 45000 Orléans

SABOTSY 20 Janoary 2017

2:30 FAHATONGAVANA sy FANDAMINANA
3:00 FOTOAM-PIVAVAHANA FANOKAFANA
Mpitarika: Katekista RAJOHARISON Maurice
Vakiteny TT: Jer. 33:6-9
Epistily: II Kor. 1:3-11
Alitara sy Toriteny: Mar. 1:21-35, Pastora ANDRIAMAHENINA Mamy
Fiarahabana sy Filazan-draharaha
Rakitra
Tso-drano

FAMPIANARANA SORATRA MASINA
IZA MOA JESOSY?
Mpitarika: Atoa ANDRIANIRINA Tahiry
Mpampianatra: Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond

FOTOAM-PIFOHAZANA
Mpitarika: Katekista RATOVOHERY Soloharisoa
Toriteny: I Pet. 2:4-10, Pastora RANDRIAMALALA Edison
Rakitra
Asa sy Fampaherezana
Mamarana: Atoa Germain Ramanatsoa

FANKALAZANA KRISMASY FILEOVANA: SALOMA / KTLM / FBL / FIFIL + Fitandremana
Faneva: « … fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao. » Jao. 4:42
Mpandrindra: Filohan-tsampana Fileovana

SAKAFO sy VOKATRA
08:00 FIVORIAN’NY KOMITY FILEOVANA (8:00 – 10:00) 

——–

ALAHADY 21 Janoary 2017

10:00 FANOMPOAM-PIVAVAHANA
Hira fidirana: 746
Pastora: Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Amen!
Vavaka Fanombohana: Katekista RAKOTOMAVO Emélie
Hira 67

Leksiona sy Epistily
– Test. Taloha: Is. 9 :1-6, Katekista Noro MOURTON
– Epistily: Tit. 11: 14, Katekista RALAMBOSON Haja
Hira 68

Filazantsara: Jao. 1:1-14
Hira 71

TORITENY: Teny Faneva Jao. 4:42b, Pastora Edmond RAHARIJAONARIVELO

Toriteny ho an’ny ankizy sy Toriteny ho an’ny rehetra
Hira: KTLM Fileovana

Filazan-draharaha

Rakitra: Hira 54, 63, 70, 73, 74…

Hira 254
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO – Hira 90, 110, 107, 98, 115

Hira 543

TSO-DRANO
Hira farany: KTLM Fileovana
Vavaka Farany: Katekista RAJOHARISON Maurice

Hira 75

12:30 SAKAFO

HAFATRA
Tsarovy am-bavaka ny fotoanantsika
Aza manadino ny fiarahana miangona
Aoka samy hitondra zavatra hatao vokatra na solom-bokatra


HO VONINAHITR’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY.

Fandaharana isantelovolana fileovana paris Fitandremana Orléans - FLM Orléans 2018

2Fandaharana isantelovolana fileovana paris Fitandremana Orléans - FLM Orléans 2018