I3V Fileovana – Fit. Orléans 28&29 janoary 2017

jesosy-irery-ihany

Teny faneva isantelovolana Fileovana Paris « … Fa ny teny ny amin’ny hazo fijaliana dia fahadalana amin’izay ho very » IKor.1:18a

Ry havana malala,

Indro atolotra antsika indray ny fandaharan’ny Isantelovolan’ny FILEOVANA PARIS, raisin’ny FITANDREMANA ORLEANS, atao ny Sabotsy sy Alahady 28-29 janoary 2017 ho avy izao, ao amin’ny FLM CHATEAUROUX.

Toerana: Église Protestante Unie de France
19bis, Rue Thabaud Boislareine – 36000 Châteauroux

SABOTSY 28 Janoary 2017

2:30 FAHATONGAVANA sy FANDAMINANA
3:00 FOTOAM-PIVAVAHANA FANOKAFANA
Mpitarika: Katekista RATOVOHERY Soloharisoa
Vakiteny TT: Is. 53:1-8, Rtoa MAHISATRA Voninavoko
Epistily: II Tim. 2:1-10, Rtoa Harisoa RIVONIAINA
Alitara sy Toriteny: I Kor. 2:1-5, Pastora Eddy RANDRIAMALALA
Fiarahabana sy Filazan-draharaha
Rakitra
Tso-drano

FAMPIANARANA SORATRA MASINA
TEOLOJIAN’NY HAZO FIJALIANA SA TELOJIAN’NY VONINAHITRA?
Mpitarika: Atoa RASOLO Tantely
Mpampianatra: Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond

FOTOAM-PIFOHAZANA
Mpitarika: Katekista RALAMBOSON Haja
Toriteny: Gal. 2:20-21, Katekista RAKOTOMAVO Emelie
Rakitra
Asa sy Fampaherezana
Mamarana:

KRISMASY FILEOVANA: SALOMA / KTLM / FBL / FIFIL
Mpitarika: Atoa ANDRIANASOLO Stefana
Toriteny: Lio.2:15-20,
Katekista Randriamalala Mirahoson

SAKAFO
08:00 FIVORIAN’NY KOMITY FILEOVANA (8:00 – 10:00) 

——–

ALAHADY 29 Janoary 2017

10:00 FANOMPOAM-PIVAVAHANA
Hira fidirana:
Pastora: Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Amen!
Vavaka Fanombohana: Katekista RANDRIAMALALA Mirahoson
Hira

Leksiona sy Epistily
– Test. Taloha: Is. 43 :1-3, Katekista Noro MOURTON
– Epistily: Heb.12: 1-3, Katekista RALAMBOSON Haja
Hira

Filazantsara: Mat. 28:18-22
Hira

TORITENY: Teny Faneva IKor.1:18a, Pastora Edmond RAHARIJAONARIVELO
Hira: KTLM Fileovana
Filazan-draharaha
Rakitra: KTLM Fileovana

Hira 254
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO
Hira 266

TSO-DRANO
Hira farany: KTLM Fileovana
Vavaka Farany: Katekista RAJOHARISON Maurice

Feon’orga
12:30 SAKAFO

HAFATRA
Tsarovy am-bavaka ny fotoanantsika
Aza manadino ny fiarahana miangona
Aoka samy hitondra zavatra hatao vokatra na solom-bokatra


TSY MISY FIANGONANA ETO AN-TOERANA AMIN’IO FOTOANA IO FA MIFAMPOTOANA ANY CHATEAUROUX ISIKA. MISAOTRA TOMPOKO.

HO VONINAHITR’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY.