I3V Fileovana – Fit. Orléans 19&20 janoary 2019

jesosy-irery-ihany

Teny faneva isantelovolana Fileovana Paris « Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika» Jao. 1:14

Fandaharana azo arahana manaraka eto: ISANTELOVOLANA FILEOVANA PARIS, ORLEANS JANOARY 2019

Ry havana malala,

Indro atolotra antsika indray ny fandaharan’ny Isantelovolan’ny FILEOVANA PARIS, raisin’ny FITANDREMANA ORLEANS, atao ny Sabotsy sy Alahady 19-20 janoary 2019 ho avy izao, ao amin’ny FLM ORLEANS.

Toerana: 17 Ter, rue du Maréchal Leclerc – 45000 Orléans

SABOTSY 19 JANOARY 2019

2:00 FOTOAM-PIVAVAHANA FANOKAFANA
Mpitarika: Katekista RAJOHARISON Maurice
Alitara sy Toriteny: Pastora RANDRIAMALALA Eddy
Fiarahabana sy Filazan-draharaha
Rakitra
Tso-drano

Fotoana manaraka (2): FAMPIANARANA

RAFITRA SY FOMBA FIASA FLM
Mpitarika: Pastora

Fotoana manaraka (3): FOTOAM-PIFOHAZANA
Mpitarika: Atoa NOMENJANAHARY Jeannot
Toriteny: Katekista RAKOTOMAVO Emilie
Rakitra
Asa sy Fampaherezana
Mamarana: Atoa ANDRIANIRINA Tahiry

Fotoana manaraka (4): FIALANA HETAHETA

Fotoana manaraka (5): KRISMASY FILEOVANA
Mpitarika: Atoa RAKOTOSON Andrianarilala
Toriteny: Katekista RANDRIAMALALA Mirahoson

Mpandrindra KRISMASY: Rtoa RAMANAMBELO Riana sy Rtoakely RAKOTOMAVO Meva

Krismasin’ny Sekoly Alahady Fileovana
Krismasy isam-pitandremana

Fotoana manaraka (6) SAKAFO sy VOKATRA

Fotoana manaraka (7) FIVORIANA KOMITY FILEOVANA PARIS

——–

ALAHADY 20 JANOARY 2019

10:30 FANOMPOAM-PIVAVAHANA
Hira fidirana: SALoMa Fileovana
Pastora: Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Amen!
Vavaka Fanombohana: Katekista RATOVOHERY Solo
Hira 75

Leksiona sy Epistily
– Leksiona: Isa. 7:10-14, Katekista Noro MOURTON
– Epistily: Heb. ?: 1-5, Atoa DODO Njaka
Hira 65

Filazantsara: Jao. 3:16, ?
Hira 67

TORITENY: Teny Faneva Jao. 1:14, Pastora Edmond RAHARIJAONARIVELO

Toriteny ho an’ny ankizy sy Toriteny ho an’ny rehetra
Hira: KTLM Fileovana

Filazan-draharaha

Rakitra: Hira 63, 61, 71, 74

Hira 254
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO – Hira 92, 107, 109, 98, 88

Hira 266

TSO-DRANO
Hira farany: 79
Vavaka Farany: Katekista RAJOHARISON Maurice

FEON’ORGA

SAKAFO SY VOKATRA

HAFATRA
Tsarovy am-bavaka ny fotoanantsika
Aza manadino ny fiarahana miangona
Aoka samy hitondra zavatra hatao vokatra na solom-bokatra


HO VONINAHITR’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY.